Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sơn Tinh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tác phẩm = <!-- nổi bật -->
| truy phong chức vị = '''Tản Viên Sơn Thánh '''
| thần vị = '''Đức Thánh '''
| thờ tự =
}}