Khác biệt giữa bản sửa đổi của “1,3,5,7-tetrathia-2,4,6,8-tetraazacyclooctan-2,4,6,8-tetrayl”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
== Tính chất hoá học ==
{{Đoạn viết trống}}
 
== Phản ứng ==
 
=== Phản ứng với axit iodhydric ===
{| class="wikitable"
![[Tập tin:Tetrasulfur-tetranitride-3D-vdW.png|không_khung|95x95px]]+ 24[[Tập tin:Hydrogen-iodide-3D-vdW.svg|không_khung|103x103px]]<chem>-></chem> 4[[Tập tin:Hydrogen-sulfide-3D-vdW.svg|không_khung|91x91px]]+ 10[[Tập tin:Iodine-3D-vdW.png|không_khung|115x115px]]+ 4[[Tập tin:Ammonium-iodide-3D-vdW.png|không_khung|151x151px]]
|}
 
== Tham khảo ==