Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Lùi lại thủ công Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Redirect2|Điều kiện bình thường|Điều kiện tiêu chuẩn|4=Điều kiện (lập trình máy tính)|điều kiện trong lập trình máy tính|5=các định nghĩa khác|6=Điều kiện}}
 
'''Nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn''' hay '''STDSTP''' (viết tắt của ''Standard temperature and pressure'' trong [[tiếng Anh]]) là các điều kiện vật lý tiêu chuẩn để thực hiện các đo lường trong thí nghiệm, cho phép so sánh giữa các bộ kết quả thí nghiệm. Trên thế giới, STP hiện do [[IUPAC]] (Liên minh quốc tế về hóa học thuần túy và ứng dụng) định nghĩa là giá trị quy ước có trị số [[nhiệt độ]] 273,15 độ [[Kelvin|K]] (0 [[độ Celsius|độ C]]) và [[áp suất]] là 100 [[Pascal (đơn vị)|kPa]] (1 [[bar (đơn vị đo)|bar]]).<ref name=IUPAC>"Compendium of Terminology", 2nd Edition, 1997, IUPAC Secretariat, Research Triangle Park, P.O. Box 13757, NC, USA (pre-1997 and post-1997 definitions) [http://www.iupac.org/goldbook/S05910.pdf IUPAC Compendium]</ref>
 
Nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn cũng thường được gọi là '''điều kiện tiêu chuẩn''' ('''đktc'''). Điều kiện tiêu chuẩn còn có thể bao hàm cả [[độ ẩm tương đối]] tiêu chuẩn.