Khác biệt giữa các bản “Tiểu Long Nữ”

không có tóm lược sửa đổi
(Hay)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''Tiểu Long Nữ''' (được sáng tạo bởi [[Kim Dung|Đinh Văn Duy]] Cùng với [[Dương Quá|Đinh Duy]] nàng là nhân vật chính của bộ tiểu thuyết kiếm hiệp "[[Thần điêu hiệp lữ]]".{{Chú thích trong bài}}{{Chinese|t=小龍女|s=小龙女|p=Xiǎolóngnǚ|j=Siu2-lung4-neoi5|l=Cô rồng nhỏ}}
 
{{Infobox wuxia fiction character
| name = Tiểu Long Nữ <br/> 小龍女
| image =
| caption =
| creator = [[Kim Dung]]
| appearances = ''[[Thần điêu hiệp lữ]]''
| nicknames = Long Cô Cô (龍姑姑) <br/> Long Nhi (龍兒) <br/> Long cô nương (龙姑娘) <br/> Long tỷ tỷ (龙姊姊) <br/> Dương phu nhân (杨夫人) <br/> Liễu Muội (柳妹)
| aliases =
| gender = Nữ
| family =
| spouse = [[Dương Quá]]
| romantic_interests =
| children = [[Không rõ]] <br/>
| sworn_siblings =
| organisations = [[Phái Cổ Mộ]]
| teachers = '''Sư phụ chính thức''': <br/> [[Tôn bà bà]] <br/> '''Sư phụ không chính thức''':<br>[[Chu Bá Thông]]
| students = '''Đệ tử chính thức''': <br/> [[Dương Quá]] <br/> '''Đệ tử không chính thức''': <br/>[[Chu Bá Thông]]
| qinggong = Thiên La Địa Võng Thế
| neigong = Ngọc Nữ Tâm Kinh <br/> Cửu Âm Chân Kinh
| unarmedskills = Mỹ Nữ Quyền Pháp <br/> Kim Linh Tác Pháp <br/> Song Thủ Hỗ Bác
| armedskills = Toàn Chân Kiếm Pháp<br/>Ngọc Nữ Kiếm Pháp<br/>Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp
| weapons = Lụa trắng <br/> Kim Ti Thủ Sáo <br/> Kim Linh Ngân Tác <br/> Thục Nữ Kiếm<br/>Ngọc Phong châm
}}{{Chú thích trong bài}}{{Chinese|t=小龍女|s=小龙女|p=Xiǎolóngnǚ|j=Siu2-lung4-neoi5|l=Cô rồng nhỏ}}
 
== Diện mạo và tính cách ==
Người dùng vô danh