Ko-Ka

Gia nhập ngày 7 tháng 5 năm 2007
không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: • Tên đầy đủ: Phạm Hồng Hà • Chữ Hán: 紅河, phiên âm tiếng Hán hónghé, phiên âm tiếng Nhật こうか (kōka))
 
• Tên đầy đủ: Phạm Hồng Hà
 
• Chữ Hán: 紅河, phiên âm [[tiếng Hán]] hónghé, phiên âm [[tiếng Nhật]] こうか (kōka)