Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mùa bão khu vực Úc 2020–21”

{{Infobox hurricane small|Basin=Aus|Image=File:13S_2021-01-21_0355Z.jpg|Track=10U 2021 track.png|Formed=19 tháng 1|Dissipated=27 tháng 1 (ra khỏi khu vực)|10-min winds=40|1-min winds=35|Pressure=995|Type1=low}}{{Clear}}
 
=== Vùng thấp nhiệt đới VTXS22<ref>{{Chú thích web|url=https://tgftp.nws.noaa.gov/data/raw/wt/wtxs22.pgtw..txt|tựa đề=}}</ref> ===
{{Thông tin bão 3 (nhỏ)|Basin=Aus|Image=2021 JTWC WTXS22 IR satellite imagery.92S.jpg|Formed=19 tháng 1|Dissipated=23 tháng 1|Pressure=>1000|10-min winds=20|Track=WTXS22 2021 track.png}}{{Clear}}