Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông báo đề xuất xóa”

không có tóm lược sửa đổi
Mặc dù tất cả các đóng góp xây dựng cho Wikipedia được đánh giá cao, nội dung hoặc bài viết có thể [[WP:LDX#Lý do|bị xóa vì bất kỳ một vài lý do]].
 
Bạn có thể ngăn chặn đề xuất xóa bằng cách xóa bỏ thông báo {{Tlc|proposed deletion/dated}}, nhưng xin vui lòng giải thích lý do trong [[Trợ giúp:Tóm lược sửa đổi|tóm lược sửa đổi]] của bạn hoặc trên '''[[{{SAFESUBST:<noinclude />TALKPAGENAME:{{{1}}}}}|trang thảo luận của bài viết]]'''.
 
Xin vui lòng xem xét cải thiện bài viết để giải quyết các vấn đề được nêu ra. Dời {{Tlc|proposed deletion/dated}} sẽ dừng [[Wikipedia:Đề xuất xóa|quy trình đề xuất xóa]], nhưng các [[Wikipedia:Đề xuất xóa|quy trình xóa]] khác tồn tại. Đặc biệt, quy trình [[Wikipedia:Tiêu chí xóa nhanh|xóa nhanh]] có thể dẫn đến việc xóa mà không cần thảo luận, và [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài|biểu quyết xóa bài]] cho phép thảo luận để đạt được [[Wikipedia:Đồng thuận|sự đồng thuận]] về việc xóa.<!-- Bản mẫu:Thông báo đề xuất xóa --><noinclude>