Khác biệt giữa các bản “Quan Hưng”

 
Quan Hưng có ít nhất hai người con trai là [[Quan Thống]] và [[Quan Di]]. Quan Thống làm tới chức [[Hổ Bôn]] trung lang tướng, cũng mất sớm và không có con trai nối dõi.<ref name="TQC 36" />
 
Sau khi Quan Thống mất, Quan Di được tập tước Hán Thọ đình hầu của Quan Vũ.<ref name="TQC 36" /> Năm 264, QuýThục Hán mất nước, tướng Ngụy là [[Chung Hội]] vào Thành Đô. Một thuộc tướng của Chung Hội là [[Bàng Hội]] là con trai [[Bàng Đức]], do thù Quan Vũ giết cha nên đã bắt cả nhà họ Quan giết hết, trong đó có Quan Di<ref name="ldp394"/>.
 
== Trong văn học ==
Người dùng vô danh