Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mùa bão Tây Nam Ấn Độ Dương 2020–21”

 
=== Áp thấp nhiệt đới 2-R ===
{{Infobox hurricane small|Basin=SWI|Image=02R 202002R_2020-11-15 0850Z15_1030Z.jpgpng|Track=02R 2020 track.png|Formed=14 tháng 11|Dissipated=17 tháng 11|10-min winds=30|1-min winds=|Pressure=999}}{{Clear}}
 
=== Bão Bongoyo ===
=== Bão Marian ===
{{Infobox hurricane small|Basin=SWI|Image=File:Marian 2021-03-02 0735Z.jpg <!--Images which represent the storm better instead of being within the edge of a satellite pass are always preferred-->|Track=Marian 2021 track.png|Formed=1 tháng 3 <small>(Bão từ khu vực Úc đi ra)</small>|Dissipated=<br>2 tháng 3 <small>(Quay trở lại khu vực Úc)</small>|10-min winds=90|1-min winds=90|Pressure=950}}{{Clear}}
 
=== Bão Habana ===
{{Infobox hurricane small|Basin=SWI|Image=Habana 2021-03-10 0840Z.jpg|Track=Habana 2021 track.png|Formed=02 tháng 3|Dissipated=16 tháng 3|10-min winds=110|1-min winds=135|Pressure=938}}{{Clear}}
 
=== Bão Iman ===
{{Infobox hurricane small|Basin=SWI|Image=Iman 2021-03-07 0935Z.jpg|Track=Iman 2021 track.png|Formed=02 tháng 3|Dissipated=08 tháng 3|10-min winds=35|1-min winds=45|Pressure=996}}{{Clear}}
 
=== Áp thấp nhiệt đới 15R ===
{{Infobox hurricane small|Basin=SWI|Image=15R 2021-03-27 0910Z.jpg|Track=15R 2021 track.png|Formed=25 tháng 3|Dissipated=28 tháng 3|10-min winds=30|1-min winds=|Pressure=998}}{{Clear}}
 
== Mùa bão ==