Khác biệt giữa các bản “Thuyết âm mưu”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
[[Tập tin:Dollarnote siegel hq.jpg|nhỏ|Con mắt của Chúa Quan Phòng, hay con mắt toàn hảo của Đức Chúa Trời, được thấy trên tờ 1 đô la Mỹ, đã được một số người đưa ra để chứng minh về một thuyết âm mưu liên quan đến những người sáng lập ra Hoa Kỳ và [[Illuminati]].]]
'''Thuyết âm mưu''' là lời giải thích cho một sự kiện hoặc tình huống có thể gây ra [[âm mưu]] bởi các nhóm độc ác và quyền lực, thường là động cơ chính trị, <ref>{{Chú thích tạp chí|last=Goertzel|first=T|date=December 1994|title=Belief in conspiracy theories|journal=Political Psychology|volume=15|issue=4|pages=731–742|doi=10.2307/3791630|jstor=3791630}} ''"explanations for important events that involve secret plots by powerful and malevolent groups"''</ref> <ref>{{OED|conspiracy theory}} ''"the theory that an event or phenomenon occurs as a result of a conspiracy between interested parties; ''spec''. a belief that some covert but influential agency (typically political in motivation and oppressive in intent) is responsible for an unexplained event"''</ref> khi [[Dao cạo Ockham|các giải thích khác có khả năng xảy ra hơn]] . <ref name="BrothertonFrench2013">{{Chú thích tạp chí|last=Brotherton|first=Robert|last2=French|first2=Christopher C.|last3=Pickering|first3=Alan D.|year=2013|title=Measuring Belief in Conspiracy Theories: The Generic Conspiracist Beliefs Scale|journal=Frontiers in Psychology|volume=4|page=279|doi=10.3389/fpsyg.2013.00279|issn=1664-1078|pmc=3659314|pmid=23734136|quote=A conspiracist belief can be described as 'the unnecessary assumption of conspiracy when other explanations are more probable'.}}</ref> <ref name="probability">Additional sources:</ref> Thuật ngữ này có hàm ý tiêu cực, ngụ ý rằng việc thu hút một âm mưu dựa trên định kiến hoặc không đủ bằng chứng. <ref name="Byford">{{Chú thích sách|title=Conspiracy theories : a critical introduction|last=Byford|first=Jovan|date=2011|publisher=[[Palgrave Macmillan]]|isbn=9780230349216|location=Houndmills, Basingstoke, Hampshire|oclc=802867724}}</ref>