Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tiêu chí xóa nhanh”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
# '''Trang thành viên và trang thảo luận thành viên của các địa chỉ IP'''. Mặc dù người dùng được khuyến khích tạo tài khoản ở Wikipedia, người dùng chưa đăng ký vẫn được phép sửa đổi ở Wikipedia và được xác định bằng địa chỉ IP của họ. Nếu người dùng chưa đăng ký có địa chỉ IP tĩnh, địa chỉ này có thể chứa trang thành viên và/hoặc trang thảo luận thành viên và ngay cả đối với địa chỉ IP không tĩnh, lịch sử đóng góp có thể chứa các cuộc thảo luận hoặc thông tin quan trọng cần quan tâm.
# '''Tập tin không phải là hình ảnh, âm thanh hay video'''. Tập tin không được sử dụng và không có khả năng được sử dụng mới có thể được xóa theo tiêu chí [[Wikipedia:Tiêu_chí_xóa_nhanh#TT10|TT10]]. Các tập tin đang được sử dụng hoặc có thể được đưa vào với mục đích sử dụng thích hợp, ngay cả khi không phải là âm thanh, video hoặc hình ảnh, không nên bị xóa mà không cần qua thảo luận.
# '''Yêu cầu của chủ thể bài viết'''. Đôi khi ai đó tuyên bố mình là chủ đề của một bài viết tiểu sử và yêu cầu xóa bài viết đó, hay thậm chí là xóa trắng nội dung bài viết. Các chủ thể bài viết không có quyền tự động có quyền để xóa bài về bản thân mình. Tiêu chí như vậy cũng không áp dụng cho các không gian tên ngoài không gian bài viết: ví dụ, các trang trong không gian tên Wikipedia dành cho một cuộc thảo luận về một biên tập viên cụ thể. Xem thêm: [[Wikipedia:Quy định xóa trang#Xóa tiểu sử và tiểu sử người còn sống (BLP)]].
# '''Trang mồ côi'''. Một trang không thể bị xóa nhanh chỉ vì không có bất kỳ trang nào liên kết đến nó. Điều này càng đúng với các trang đổi hướng, ngay cả khi kiểm tra công cụ [[Đặc biệt:Liên kết đến đây|các liên kết đến đây]] mà không trả về kết quả nào, trang có thể là một từ mà người dùng sẽ dùng để tìm kiếm, hoặc có liên kết ở đâu đó ở ngoài Wikipedia. Tuy nhiên, tập tin không tự do nhưng không được sử dụng có thể được xóa theo tiêu chí [[Wikipedia:Tiêu_chí_xóa_nhanh#TT5|TT5]].
# '''Trang đổi hướng trỏ không đúng trang đích'''. Không nên xóa một trang đổi hướng chỉ vì trỏ sai trang đích hoặc gây nhầm lẫn. Thay vào đó, trang đổi hướng này cần được sửa lại hoặc đưa ra để thảo luận nếu không chắc chắn có nên xóa nhanh hay không.