Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Windows 95”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa
Không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox OS version
| name = Windows 95
| version of = Microsoft [[Windows 9x]]
| logo = Windows 95 logo.svg
| screenshot = Windows 95 at first run.png