Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Cần Thơ”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
|-
!'''II'''
! colspan=5 | '''Cơ sở phụnghiên cứu'''
|-
| style="text-align:center;" | 1
|-
| style="text-align:center;" | 5
|Trung tâm Nghiên cứu biển<br />Trại Cù Lao Dung
|[[Cù Lao Dung]], [[Sóc Trăng]]
| style="text-align:center;" | -
| Trung tâm thực nghiệm giống thủy sản
| -
|''đang nghiên cứu''
|-