Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Yêu cầu di chuyển trang”

==Chưa giải quyết==
{{RMassist/core | 1 = :Tập tin:Windows 10 Start Screen.png | 2 = :Tập tin:Windows 10 Start Menu.png | lý do = Tránh nhầm lẫn với Start Screen của Windows 8. Ở enwiki cũng đã đổi. | sig = [[User:Nghiemtrongdai VN|Nghiemtrongdai VN]] ([[User talk:Nghiemtrongdai VN|<span class="signature-talk">Thảo luận</span>]]) 09:01, ngày 11 tháng 4 năm 2021 (UTC) | requester = Nghiemtrongdai VN}}
:{{done}} --[[User:Trần Nguyễn Minh Huy|'''<span style="color:green;">minhhuy</span>''']] <sup>([[User talk:Trần Nguyễn Minh Huy|thảo luận]])</sup> 11:05, ngày 11 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 
=== [[Liên Hiệp Quốc]] -> [[Liên Hợp Quốc]] ===