Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Alphama”

Đề mục mới: →‎Đổi hướng (2)
(Đề mục mới: →‎Đổi hướng (2))
: Sure, đôi lúc cầm chổi chả có gì vui cả, nếu bạn thích tự do thì không làm thôi. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 19:17, ngày 9 tháng 4 năm 2021 (UTC)
::{{u|Băng Tỏa}}: Bạn tạo ra bản mẫu đó đi, để bạn Alphama và các BQV khác còn dùng <big>☺</big> – <span style="background:red;">'''[[Thành viên:Ccv2020|<font color="white">ChemistryExpert</font>]]'''</span> – '''<font color="white"><sup>[[Thảo luận Thành viên:Ccv2020|<font color="limegreen">trao <big><big>☺</big></big></font>]]</sup></font>''' 11:48, ngày 11 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 
== Đổi hướng (2) ==
 
Nhờ bạn đổi hướng [[Kali hiđroxit]] → [[Kali hydroxit]], [[Natri hiđroxit]] → [[Natri hydroxit]]. Cảm ơn bạn nhiều. <span style="background:red;">'''[[Thành viên:Ccv2020|<font color="white">ChemistryExpert</font>]]'''</span> – '''<font color="white"><sup>[[Thảo luận Thành viên:Ccv2020|<font color="limegreen">trao <big><big>☺</big></big></font>]]</sup></font>''' 11:50, ngày 11 tháng 4 năm 2021 (UTC)