Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Tập tin:Đoàn Hồng Phong.jpg”

Trang mới: “Xin nhờ các quản trị viên xóa hộ ảnh này. Xin cảm ơn!”
(Trang mới: “Xin nhờ các quản trị viên xóa hộ ảnh này. Xin cảm ơn!”)
 
(Không có sự khác biệt)