Khác biệt giữa các bản “Quan Hiểu Đồng”

Chưa có thông tin trích dẫn đáng tin cậy về giá trị tài sản
(Đã lùi lại sửa đổi 64753093 của ThanhPeters (thảo luận) Sửa chính tả/ngữ pháp)
Thẻ: Lùi sửa Đã được lùi sửa
(Chưa có thông tin trích dẫn đáng tin cậy về giá trị tài sản)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Đã được lùi sửa
|ethnicity = [[Người Mãn]]
|nationality = {{CHN}}
|net_worth = 70 triệu Nhân dân tệ
|spouse =
|children =