Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên”

Báo cáo ThanhPeters.
Thẻ: Trả lời Mã nguồn
(Báo cáo ThanhPeters.)
*{{IPvandal|58.186.64.77}} &ndash; On {{No redirect|:Hải Nam}}:. Nhiều khả năng là Đảo lưỡi liềm, một người yêu nước có vẻ cực đoan, sửa đổi trang thành viên hàng nghìn lần chỉ để chứng minh Hoàng Sa vẫn do VN quản lý. Nay vì bị cấm nên sử dụng IP phá hoại. Btw, hy vọng ai đó sửa lỗi chính tả của Twinkle. Ở bên ô tìm kiếm, nó hiện là "Báo báo nâng cao". [[Thành viên:Lệ Xuân|<span style="color:#006699;font:">Ha</span><span style="color:#990000;font:">nk</span><span style="color:#339966">iz</span>]] <sup>''[[Thảo luận thành viên:Lệ Xuân|tl]]''</sup> 18:57, ngày 10 tháng 4 năm 2021 (UTC)
*:Đã cấm 24h, đã sửa thành "Báo cáo phá hoại" mặc dù không đúng lắm khi dịch từ "Advance Report and Vetting", trước kia có tên là "Thông báo nâng cao". Đã sửa "On Hải Nam" thành "ở bài viết Hải Nam". [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 00:54, ngày 11 tháng 4 năm 2021 (UTC)
*{{vandal|ThanhPeters}} &ndash; các hành động rõ ràng chỉ ra một tài khoản chỉ phá hoại; tài khoản chỉ được sử dụng cho các mục đích quảng cáo. Đây là tài khoản có nhiều lần sửa đổi phá hoại, không mang tính xây dựng dù đã yêu cầu thảo luận, tôn trọng nguyên tắc cộng đồng. [[Thành viên:Maihuongly|Hương Ly]] ([[Thảo luận Thành viên:Maihuongly|thảo luận]]) 01:52, ngày 12 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 
== Xóa hàng loạt trang thể loại sai tên do TuanminhBot tạo ra ==