Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhóm tuyến tính tổng quát”

Tạo với bản dịch của trang “General linear group
(Tạo với bản dịch của trang “General linear group”)
Thẻ: Biên dịch nội dung ContentTranslation2 Thêm thẻ nowiki Người dùng thiếu kinh nghiệm thêm nội dung lớn
(Không có sự khác biệt)
316

lần sửa đổi