Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Chủ điểm tốt”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
{{Nội dung tốt|chủ điểm tốt}}
{| style="width: 100%;"
| <!-- class="hlist" --> style="background-color: #F0FFEA; padding: 1.2rem; margin-top: 0.5em; border: 1px solid #107020ebeef0; border-top-color: #CF0000107020; border-top-width: .4rem; border-radius: .20rem; box-shadow: 2px 2px #F7F8F9; vertical-align:top;" |
<span style="font-size:16pt"><center>'''Chủ điểm tốt tại Wikipedia tiếng Việt'''</center></span>
----