Khác biệt giữa các bản “Vasily Mishin”

Thái Nhi đã đổi Vasily Mishin thành Vasily Pavlovich Mishin
(Thái Nhi đã đổi Vasily Mishin thành Vasily Pavlovich Mishin)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Không có sự khác biệt)
219.357

lần sửa đổi