Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cá voi”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| ordo = [[Bộ Cá voi|Cetacea]]
}}
'''Cá voi''' là tên gọi chung cho nhiều loài [[động vật trêndưới cạnnước]
 
] trong [[bộ Cá voi]] (Cetacea).<ref name="OED">{{chú thích sách|title=Shorter Oxford English Dictionary|editor=Brown, Lesley|publisher=Oxford University press|location=Oxford|year=2007|edition=Sixth|volume=II|pages=3611}}</ref> Thuật ngữ ''cá voi'' đôi khi ám chỉ mọi loài trong bộ Cá voi, nhưng không bao gồm các loài [[cá heo]] và [[Họ Cá heo chuột|cá heo chuột]],<ref>{{Chú thích web |url=http://www.acsonline.org/education/taxonomy.html |ngày truy cập=2011-06-12 |tựa đề=Bản sao đã lưu trữ |archive-date=2010-06-13 |archive-url=https://web.archive.org/web/20100613012920/http://www.acsonline.org/education/taxonomy.html |url-status=dead }}</ref> chúng thuộc về phân bộ ''Odontoceti'' ([[cá voi có răng]]). Phân bộ này cũng bao gồm [[cá nhà táng]], [[cá hổ kình]], [[Chi Cá voi hoa tiêu|cá voi hoa tiêu]], và [[cá voi trắng]]. Phân bộ cá voi khác bao gồm [[Phân bộ Cá voi tấm sừng hàm|Mysticeti]]. Phân bộ này cũng bao gồm [[cá voi xanh]], [[cá voi lưng gù]], [[cá voi đầu cong]] và [[cá voi mũi nhọn]].