Khác biệt giữa các bản “Phù đồ”

Đã lùi lại sửa đổi 64759199 của Trần Thế Vinh (thảo luận)
Thẻ: Đã được lùi sửa
(Đã lùi lại sửa đổi 64759199 của Trần Thế Vinh (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
 
[[Thể loại:Stupa| ]]
[[Thể loại:Kiến trúc Phật giáo]]
[[Thể loại:Công trình Phật giáo]]
[[Thể loại:Phát minh của Ấn Độ]]