Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mùa bão Tây Bắc Thái Bình Dương 2021”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
from:17/02/2021 till:20/02/2021 color:TS text: "Dujuan (TS)"
from:14/03/2021 till:15/03/2021 color:TD text: "[03]" (TD)"
from:12/04/2021 till:17/04/2021 color:TS text: "Surigae (TS)"
bar:Month width:5 align:center fontsize:S shift:(0,-20) anchor:middle color:canvas
18

lần sửa đổi