Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bảo quản viên không phải là”

 
== Tóm tắt ==
Những thành viên nào xem việc trở thành [[Wikipedia:Bảo quản viên|bảo quản viên]] là một sự khẳng định cho những đóng góp dưới vai trò là người viết bài hoặc một phần thưởng vì đã viết tốt hay là một dịch vụ tốt nào khác sẽ sớm bị thất vọng. '''Bảo quản viên và điều phối viên không có "quyền chỉ huy" như một số người nghĩ'''. Họ có thể vẽ ra ranh giới dựa trên các chính sách, chuẩn mực chung và phán quyết, rồi thực thi chúng bằng việc sử dụng công cụ. Họ thường có cái nhìn sâu sắc và đề xuất cho người dùng và họ giỏi hợp tác với người khác và làm việc với họ. Nhưng họ không bao giờ đóng vai trò như là "người quản lý" theo nghĩa của một chức trong công ty. Họ thực hiện các chính sách mà cộng đồng nói chung đã chấp thuận. Chẳng hạn:
 
* ''Họ không quyết định những gì người khác sẽ thấy''. Chẳng hạn, bảo quản viên xóa trang chỉ có thể làm thế trong các trường hợp mà cộng đồng đã chấp thuận. Họ chỉ là người thực hiện - họ không quyết định những chính sách và quy tắc.
== Cụ thể hơn ==
 
===<span id="CHIENCONG"></span>Địa vị bảo quản không phải là một chiến công===
 
{{shortcut|WP:KPQL#CHIENCONG}}
[[Image:Wikipedia Administrator.svg|thumb|100px|Một bảo quản viên chỉ là một thành viên bình thường có thêm cái xô nước và giẻ lau nhà]]
Những thành viên nào xem việc trở thành [[Wikipedia:Bảo quản viên|bảo quản viên]] là một sự khẳng định cho những đóng góp dưới vai trò là người viết bài hoặc một phần thưởng vì đã viết tốt hay là một dịch vụ tốt nào khác sẽ sớm bị thất vọng. Địa vị bảo quản không đặt bạn vào một vị trí cao hơn trong Wikipedia. Nó không tương đương với [[Wikipedia:Bài viết tốt|bài viết tốt]] hay [[Wikipedia:Bài viết chọn lọc|bài viết chọn lọc]] trong bối cảnh bài viết Wikipedia. Mọi thành viên viết bài có thiện ý, từ một thành viên non trẻ nhất đến một [[Wikipedia:Hành chính viên|hành chính viên]] có kinh nghiệm nhất, đều có địa vị ngang nhau trong Wikipedia. Bạn sẽ không có được nhiều sự tôn trọng hơn chỉ vì bạn là bảo quản viên. Điều này có thể giúp bạn suy nghĩ đến một nghĩa khác của từ "bảo quản viên", đó là một người tổ chức và làm cho bộ máy hoạt động trơn tru, chứ không phải là người điều khiển.
 
Trở thành một bảo quản viên thực sự chỉ là có thể tiếp cận một số công cụ liên quan đến công tác bảo trì mà mọi người đều thừa nhận là những công cụ dễ bị lạm dụng. Do đó, có được địa vị bảo quản chỉ đơn giản là một sự tuyên bố rằng cá nhân đó là một thành viên bình thường, được cộng đồng tin tưởng sẽ sử dụng các công cụ bổ sung một cách có trách nhiệm và mang tính xây dựng. Một bảo quản viên chỉ là một thành viên bình thường có thêm cái xô nước và giẻ lau nhà.