Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bảo quản viên không phải là”

===<span id="MIENTO"></span>Địa vị bảo quản không có quyền miễn tố===
{{shortcut|WP:KPQL#MIENTO}}
Mỗi bảo quản viên phải luôn tâm niệm rằng các bảo quản viên đều là những công cụ của Wikipedia. Điều này có nghĩa là tất cả các quy định vẫn sẽ áp dụng với bảo quản viên giống như đối với bất kỳ thành viên nào khác, nếu không muốn nói là nhiều hơn thế. Những bảo quản viên có thể bị cấm sửa đổi, bị tước địa vị, hoặc bị cấm vĩnh viễn. Bảo quản viên phải tuân thủ tất cả các quy định của Wikipedia, như [[Wikipedia:Quy định ba lần hồi sửa|quy định ba lần hồi sửa]], và phải luôn thực hiện theo tinh thần [[Wikipedia:Đồng thuận|đồng thuận]] và [[Wikipedia:Thái độ trung lập|trung lập]]. như khi họ là một biên tập viên bình thường
 
===<span id="CUONGBACH"></span>Địa vị bảo quản không phải là cưỡng bách hay thiết yếu để giúp đỡ Wikipedia===