Khác biệt giữa các bản “Saphir”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa Thêm thẻ nowiki
Xa phia, Saphia, Sapphire - có tên nguyên mẫu từ tiếng Pháp là Saphir là tinh thể đơn của ôxit nhôm (Al2O3), là loại khoáng chất có gốc là Corundum.{{Chú thích trong bài}}
{{Chú thích trong bài}}
{{Thông tin khoáng vật
 
|
tên = Xa-phia
độ hoàn tan = không tan trong nước
|
 
tính trong mờ=
<nowiki>|</nowiki>
|
khác = Hệ số giãn nở nhiệt 5e−6–6.6e−6/K
}}
Người dùng vô danh