Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mùa bão khu vực Úc 2020–21”

n ((GR) File renamed: File:TL 91P 2021-02-06 0241Z.jpgFile:13U 2021-02-06 0241Z.jpg Criterion 2 (meaningless or ambiguous name) · official designation)
=== Vùng thấp nhiệt đới 21-U ===
{{Infobox hurricane small|Basin=Aus|Image=21U 2021-03-24 0111Z.jpg|Track=21U 2021 track.png|Formed=21 tháng 3|Dissipated=27 tháng 3|10-min winds=25|1-min winds=25|Pressure=1006}}{{Clear}}
 
=== Bão Odette ===
{{Infobox hurricane small|Basin=Aus|Image=Odette 2021-04-09 0555Z.jpg|Track=Odette 2021 track.png|Formed=2 April|Dissipated=10 April|10-min winds=45|1-min winds=50|Pressure=988}}{{Clear}}
 
=== Bão Seroja ===
{{Infobox hurricane small|Basin=Aus|Image=Seroja 2021-04-11 0605Z.jpg|Track=Seroja 2021 track.png|Formed=3 April|Dissipated=12 April|10-min winds=65|1-min winds=70|Pressure=971}}{{Clear}}
 
== Tên bão ==
* Niran
|
* {{tcname unused|Odette}}
* {{tcname unused|Paddy}}
* {{tcname unused|Ruby}}
{| width="1000"
|
* {{tcname unused|Seroja}}
* {{tcname unused|Teratai}}
* {{tcname unused|Anggrek}}