Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đo phổ tán xạ ngược Rutherford”

Đã cứu 3 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8
(Đã cứu 3 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
Hệ thống một giai đoạn bao gồm một nguồn He<sup>+</sup> kết nối với một ống gia tốc với điện thế cao được áp vào nguồn ion, còn điện thế thấp ở đầu ống gia tốc. Sự sắp xếp này đơn giản và thuận tiện, nhưng nó có thể khó khăn để đạt được năng lượng của lớn hơn 1 MeV do sự khó khăn trong việc áp điện áp rất cao lên hệ thống.
 
Hệ thống hai giai đoạn, hoặc "tandem accelerators", bắt đầu với một nguồn ion He<sup>−</sup> và đầu cực dương nằm ở trung tâm của ống gia tốc. Một stripper element nằm trong đầu cực dương sẽ loại bỏ các electron khỏi các ion khi truyền qua nó, chuyển hoá ion He− thành ion He++. Những ion như vậy, bắt đầu bị thu hút về phía đầu cuối, đi qua và trở thành positive, và bị phản lại cho đến khi chúng thoát khỏi ống xuống đất. Sắp xếp này, mặc dù phức tạp hơn, có lợi thế của việc đạt được gia tốc lớn hơn với mức điện áp áp dụng thấp hơn: một máy song tốc điển với một điện 750 kV có thể đạt được ion nguồn năng lượng trên 2 MeV.<ref>EAG Instrumentation Tutorial: http://www.eaglabs.com/training/tutorials/rbs_instrumentation_tutorial/rinstrum.php {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090417033034/http://www.eaglabs.com/training/tutorials/rbs_instrumentation_tutorial/rinstrum.php |date=2009-04-17 }}</ref>
 
== Phép đo thành phần và độ sâu ==
* {{Chú thích sách}}
* {{Chú thích sách}}
* {{Chú thích web|tiêu đề=RBS Theory Tutorial|nhà xuất bản=Evans Analytical Group: Training|url=http://www.eaglabs.com/training/tutorials/rbs_theory_tutorial|ngày truy cập=2007-10-10|archive-date=2007-10-09|archive-url=https://web.archive.org/web/20071009013759/http://www.eaglabs.com/training/tutorials/rbs_theory_tutorial/}}
* {{Chú thích web|tiêu đề=RBS Instrumentation Tutorial|nhà xuất bản=Evans Analytical Group: Training|url=http://www.eaglabs.com/training/tutorials/rbs_instrumentation_tutorial|ngày truy cập=2007-10-10|archive-date=2007-10-09|archive-url=https://web.archive.org/web/20071009013517/http://www.eaglabs.com/training/tutorials/rbs_instrumentation_tutorial/}}
* {{Chú thích tạp chí}}
* {{Chú thích tạp chí}}
292.479

lần sửa đổi