Khác biệt giữa các bản “Danh sách vua Parthia”

n
|[[Tập tin:Coin of Mithridates II of Parthia (cropped), Ecbatana mint.jpg|không khung|120x120px]]
|'''[[Mithridates II]]'''<br>𐭌𐭄𐭓𐭃𐭕<br><small>(''Mihrdāt'')</small>
| rowspan="46" |Vua cuả các vị vua, Đại vương, ''Arsaces''
|Con của, hoặc Priapatius, hoặc Artabanus I. Ông là vị vua đầu tiên sử dụng lại danh hiệu "Vua của các vị vua" từ vị tiên đế cùng tên. Dưới thời ông cai trị, đế quốc tiến hành bành trướng lãnh thổ, thiết lập quan hệ với La Mã và nhà Hán.
|124 BC –
|80 BC – 75 BC
|75 BC<br>''Nguyên nhân không rõ''
|-
|[[Tập tin:Coin of Sinatruces, Ray mint.jpg|không_khung|120x120px]]
|[[Sanatruces của Parthia|'''Sinatruces I''']]
|Xuất thân không rõ. Ông có lẽ là con của Mithridates I. Ông chiếm đoạt ngôi vua Parthia dưới sự trợ giúp của người Saka. Dưới thời cai trị của ông, Parthia để mất một số lãnh thổ của mình vào tay [[Vương quốc Armenia (cổ đại)|vương quốc Armenia]].
|<abbr>c.</abbr> 75 BC – 69 BC
|70/69 BC<br>''Nguyên nhân không rõ''
|-
|[[Tập tin:Coin of Phraates III, Ray mint.jpg|không_khung|129x129px]]
|[[Phraates III của Parthia|'''Phraates III''']]<br>𐭐𐭓𐭇𐭕 (''Frahāt'')
|Con của Sinatruces. Ông tiến hành liên minh với người La Mã chống lại vương quốc Armenia; tuy nhiên sau này chỉ huy quân La Mã tham gia chiến dịch ở Armenia lúc đó là [[Pompey]] trở mặt và giết chết một trong những đồng minh của ông, [[Tigranes Trẻ]]. Chiến tranh với người La Mã nhanh chóng nổ ra sau đó và Phraates đạt được hòa bình với người La Mã{{sfn|Shayegan|2011|pp=324, 326}} (và cả với Tigranes{{sfn|Dąbrowa|2012|p=172}}) sau một số chiến dịch. Dù sao thì ông cũng đã tái chiếm một số vùng đất quan trọng bị mất trước đó là Bắc Lưỡng Hà và vùng [[Adiabene]]{{sfn|Shayegan|2011|pp=324, 326}}
|69 BC –
57 BC
|57 BC<br>''Bị ám sát bởi các con của ông là Orodes II và Mithridates IV.''
|}
 
* {{chú thích sách |last1=Olbrycht |first1=Marek Jan|editor-last1=Curtis|editor-first1=Vesta Sarkhosh|editor-last2=Pendleton|editor-first2=Elizabeth J.|editor-last3=Alram|editor-first3=Michael|editor-last4=Daryaee|editor-first4=Touraj|title=The Parthian and Early Sasanian Empires: Adaptation and Expansion |date=2016 |publisher=Oxbow Books |isbn=9781785702082 |chapter=Dynastic Connections in the Arsacid Empire and the Origins of the House of Sāsān}}
* {{chú thích sách | title = Arsacids and Sasanians: Political Ideology in Post-Hellenistic and Late Antique Persia | year = 2011 | publisher = Cambridge University Press | last = Shayegan | first = M. Rahim | pages = 1–539 | isbn = 9780521766418 | url = https://books.google.com/books?id=f_gcyC8l80MC&q=false }}
*{{cite book|url=https://books.google.com/?id=K-poAgAAQBAJ&pg|title=The Oxford Handbook of Iranian History|last1=Dąbrowa|first1=Edward|date=2012|publisher=[[Oxford University Press]]|isbn=978-0-19-987575-7|editor1-last=Daryaee|editor1-first=Touraj|editor1-link=Touraj Daryaee|pages=1–432|chapter=The Arsacid Empire}}
 
== Đọc thêm ==