Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên”

Đề mục mới: →‎Trộn lịch sử
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(Đề mục mới: →‎Trộn lịch sử)
Thẻ: Mã nguồn Đề tài mới
 
Thành viên này là bài viết: [[Thích Thanh Chỉnh]], vi phạm bản quyền rõ ràng. Xem [https://m.giacngo.vn/tieu-su-co-dai-lao-ht-thich-thanh-chinh-post3252.html]. [[Thành viên:Namnhantran211|Namnhantran211]] ([[Thảo luận Thành viên:Namnhantran211|thảo luận]]) 15:02, ngày 17 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 
== Trộn lịch sử ==
 
Hai bài [[The Woman in the Fifth]] và [[La femme du Vème]] đều viết về cùng một bộ phim. Xin nhờ các thành viên cầm cờ trộn lịch sử giúp. – [[Thảo luận Thành viên:Băng Tỏa|<span style="background:#9370DB;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;Băng&nbsp;Tỏa&nbsp;</span>]] 18:24, ngày 17 tháng 4 năm 2021 (UTC)