Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Mô tả sử dụng hợp lý/doc”

An toàn cho con người
n (Đã lùi lại sửa đổi của 14.186.47.93 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Yeu Phim Viet)
Thẻ: Lùi tất cả Đã được lùi sửa
(An toàn cho con người)
Thẻ: Thay thế nội dung Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
chọn lọc. Đánh giá. Tìm hiểu về việc làm và con người .công bằng và
<includeonly>{{template doc page transcluded}}</includeonly><noinclude>{{Trang con tài liệu}}</noinclude>
<!-- EDIT TEMPLATE DOCUMENTATION BELOW THIS LINE -->
__NOTOC__
{{Viết tắt|Bản mẫu:MTSD}}
{{Sử dụng nhiều|14200+}}
{{tương thích|en|Non-free use rationale}}
 
== Mô tả ==
Tiêu bản này giúp thuận tiện hơn trong việc tạo ra các mô tả chi tiết cho các phương tiện truyền thông (hình ảnh/âm thanh) không tự do hoặc sử dụng hợp lý với những thành phần cần thiết. Xin hãy đọc [[Wikipedia:Hướng dẫn mô tả sử dụng hợp lý]] trước khi sử dụng tiêu bản này.
 
== Cú pháp ==
 
<pre>
{{Mô tả sử dụng hợp lý
| Mô tả = Đây là ảnh poster chính thức của phim
| Nguồn = Tôi đã được nhà sản xuất của phim cung cấp và đồng ý cho sử dụng trên wiki
| Bài =
| Phần sử dụng =
| Phân giải thấp =
| Mục đích =
| Thay thế =
| Thông tin khác =
}}
</pre>
;<code>Mô tả</code>: Mô tả về tài liệu đã được người khác giữ bản quyền.
;<code>Nguồn</code>: Bạn lấy tài liệu đã được người khác giữ bản quyền này ở đâu, hoặc làm cách nào bạn tái tạo ra nó.
;<code>Bài</code>: Tên chính xác của bài viết Wikipedia sẽ sử dụng tài liệu này (không cần đặt liên kết, vì tiêu bản sẽ tự động làm điều này).
;<code id="note-portion">Phần sử dụng</code>: Phần được sử dụng chiếm tỷ lệ bao nhiêu so với tác phẩm gốc? Phần sử dụng '''không được''' làm giảm giá trị tác phẩm, ảnh hưởng đến người giữ bản quyền.
;<code id="note-resolution">Phân giải thấp</code>: Tài liệu có ở độ phân giải đủ thấp để nó không có khả năng ảnh hưởng đến quyền bán lại hoặc thu lợi nhuận từ tác phẩm? Đối với hình ảnh, điều đó được thể hiện qua [[độ phân giải hình ảnh|độ phân giải]] (tính theo pixel) của bức ảnh được sử dụng; đối với âm thanh, nó sẽ là [[tỷ lệ bit]] và [[lấy mẫu (xử lý tín hiệu)|độ dài đoạn nhạc mẫu]] sử dụng. Ảnh [[SVG]] về kỹ thuật không có độ phân giải, do đó có thể mô tả bằng cách ghi "tập tin SVG này sẽ chỉ được dùng với độ phân giải thấp".
;<code id="note-purpose">Mục đích</code>: Phương tiện này có đóng góp đặc biệt như thế nào cho bài viết sử dụng nó? Việc sử dụng phương tiện không được mâu thuẫn với mục đích ban đầu của phương tiện.
;<code id="note-replace">Thay thế</code>: Hãy giải thích tại sao khó lấy được hoặc tạo ra phương tiện tự do tương đương để thay cho tài liệu này.
;<code id="note-other">Thông tin khác</code>: Nếu được, hãy cung cấp các thông tin khác để biện hộ cho việc sử dụng phương tiện không tự do này. Biến này là tùy chọn, và có thể bỏ trống hoặc xóa đi.
 
==Ví dụ==
<pre>
{{Mô tả sử dụng hợp lý
| Bài = Trợ giúp:Chỗ thử
| Mô tả = Bìa sách [[Trạng Tèo (tiểu thuyết)]].
| Nguồn = Lấy từ một bản sao kỹ thuật số (chụp/scan) bìa cuốn sách (người tạo ra phiên bản kỹ thuật số này không phải là người giữ bản quyền và tất cả các bức ảnh tương tự vẫn do người giữ bản quyền ảnh gốc nắm giữ). Bản quyền do nhà xuất bản hoặc họa sĩ nắm giữ. Cho rằng có thể sử dụng hợp lý trong trường hợp này.
| Phần sử dụng = Chỉ có bìa sách, một phần nhỏ trong một sản phẩm thương mại.
| Phân giải thấp = Có
| Mục đích = Hình này là phương pháp chủ yếu để nhận dạng đối tượng (cuốn sách) về mặt hình ảnh. Nó minh họa cho bài viết bách khoa về cuốn sách có hình bìa này.
| Thay thế = Không có hình ảnh tự do đương tương với bìa sách, do đó nó là không thể thay thế.
| Thông tin khác = Việc sử dụng hình bìa sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của tác phẩm gốc hoặc hạn chế quyền lợi của người giữ bản quyền cũng như khả năng phân phối tác phẩm gốc. Cụ thể, những bản sao của hình này không thể dùng để tạo ra các bản sao bất hợp pháp của cuốn sách.
}}
</pre>
{{Mô tả sử dụng hợp lý
| Bài = Trợ giúp:Chỗ thử
| Mô tả = Bìa sách [[Trạng Tèo (tiểu thuyết)]].
| Nguồn = Lấy từ một bản sao kỹ thuật số (chụp/scan) bìa cuốn sách (người tạo ra phiên bản kỹ thuật số này không phải là người giữ bản quyền và tất cả các bức ảnh tương tự vẫn do người giữ bản quyền ảnh gốc nắm giữ). Bản quyền do nhà xuất bản hoặc họa sĩ nắm giữ. Cho rằng có thể sử dụng hợp lý trong trường hợp này.
| Phần sử dụng = Chỉ có bìa sách, một phần nhỏ trong một sản phẩm thương mại.
| Phân giải thấp = Có
| Mục đích = Hình này là phương pháp chủ yếu để nhận dạng đối tượng (cuốn sách) về mặt hình ảnh. Nó minh họa cho bài viết bách khoa về cuốn sách có hình bìa này.
| Thay thế = Không có hình ảnh tự do đương tương với bìa sách, do đó nó là không thể thay thế.
| Thông tin khác = Việc sử dụng hình bìa sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của tác phẩm gốc hoặc hạn chế quyền lợi của người giữ bản quyền cũng như khả năng phân phối tác phẩm gốc. Cụ thể, những bản sao của hình này không thể dùng để tạo ra các bản sao bất hợp pháp của cuốn sách.
}}
 
== Xem thêm ==
*Để xem các tiêu bản mô tả hợp lý cụ thể cho từng loại, xem [[:Thể loại:Tiêu bản mô tả sử dụng hợp lý]].
* {{tl|Non-free use rationale 2}}, an alternative to {{tl|Non-free use rationale}}.
* A different approach is to use {{tl|Non-free media data}} combined with {{tl|Non-free media rationale}}, which is less clumsy in situations where an image is used in multiple articles.
* A derivation of this template, optimized for use on copyrighted logos, is {{tl|Non-free use rationale logo}} which automatically includes rationale text relevant to that use case.
* For free images, you may use {{tl|Information}}.
 
<includeonly>
<!-- THÊM THỂ LOẠI Ở DƯỚI HÀNG NÀY -->
[[Thể loại:Tiêu bản mô tả sử dụng hợp lý| ]]
 
<!-- THÊM INTERWIKI Ở DƯỚI HÀNG NÀY -->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
</includeonly>
Người dùng vô danh