Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin”

(Đang thêm Tập tin:BTVT PATB.PNG.)
 
#{{bqx}} Unused, non-free file. [[Thành viên:MGA73|MGA73]] ([[Thảo luận Thành viên:MGA73|thảo luận]]) 21:14, ngày 17 tháng 4 năm 2021 (UTC)
#{{yk}} {{ping|Kame-hino}} Bạn xem thử xem có thể sử dụng hình này trong bài nào không? Tại vì nếu không thì nó sẽ bị xóa ấy. [[Thảo luận Thành viên:Băng Tỏa|<span style="background:#9370DB;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;Băng&nbsp;Tỏa&nbsp;</span>]] 22:43, ngày 17 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 
===[[:Tập tin:Thành viên A.png]]===
:<span class="plainlinks nourlexpansion lx ffd-file" id="File:Thành viên A.png">[[:File:Thành viên A.png]] ([{{fullurl:File:Thành viên A.png|action=delete&wpReason=%5B%5BWikipedia%3ABi%E1%BB%83u+quy%E1%BA%BFt+xo%C3%A1+t%E1%BA%ADp+tin%23File%3ATh%C3%A0nh+vi%C3%AAn+A.png%5D%5D}} xóa] {{!}} [[File talk:Thành viên A.png|thảo luận]] {{!}} [{{fullurl:File:Thành viên A.png|action=history}} lịch sử] {{!}} [[Special:WhatLinksHere/File:Thành viên A.png|liên kết]] {{!}} [{{fullurl:Special:Log|page=File%3ATh%C3%A0nh+vi%C3%AAn+A.png}} nhật trình])</span>&#x20;– tải lên bởi [[User talk:TRMC#File:Thành viên A.png đang được biểu quyết|TRMC]] (<span class="plainlinks">[{{fullurl:User talk:TRMC|action=edit&preload=Template:Fdw_preload&preloadparams%5B%5D=File%3ATh%C3%A0nh+vi%C3%AAn+A.png&editintro=Template:Fdw_editintro&section=new&create=Post+a+comment}} thông báo]</span> {{!}} [[Special:Contributions/TRMC|đóng góp]] {{!}} [[Special:ListFiles/TRMC|tải lên]] {{!}} [[Special:Log/upload/TRMC|nhật trình tải lên]]).&nbsp;