Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông báo đầu Wikipedia/NDBQ2”

tái khởi động
n
(tái khởi động)
{{Highlight round|'''Biểu quyết xóa bài'''|bc=#00A000|tc=white}}
'''[[WP:BQXB|Xóa bài]]''': [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Nha Hố|Nha Hố]], [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Lê Hà Trúc|Lê Hà Trúc]], [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Nguyễn Hồng Đào|Nguyễn Hồng Đào]], [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Nguyễn Ngọc Bảo An|Nguyễn Ngọc Bảo An]], [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Cô nàng lấp lánh|''Cô nàng lấp lánh'']], [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Hoàng Thúy Lan (lần 2)|Hoàng Thúy Lan]], [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Hoàng Lang|Hoàng Lang]], [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/D1Verse (nhóm nhạc)|D1Verse (nhóm nhạc)]], [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả|Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả]], [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Long 1|Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Long 1]], [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Sing Swee Bee Group|Sing Swee Bee Group]], "[[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Sao em vô tình|Sao em vô tình]]", [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Vụ thông tin về asen trong nước mắm tại Việt Nam|Vụ thông tin về asen trong nước mắm tại Việt Nam]], [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Lưu Hồng Quang|Lưu Hồng Quang]], [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/ELSA Speak|ELSA Speak]], [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Arena of Valor International Championship 2017|Arena of Valor International Championship 2017]], [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Võ Hoành (quan nhà Nguyễn)|Võ Hoành (quan nhà Nguyễn)]], [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Túy Hoa|Túy Hoa]], [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Thu Ngọc|Thu Ngọc]], [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Sáng tạo Việt|Sáng tạo Việt]], [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Danh sách nhân vật trong Garena Free Fire|Danh sách nhân vật trong Garena Free Fire]]<!-- {{·}} '''[[Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin|Xóa tập tin]]'''--><!-- {{·}}'''[[WP:BQĐGBVDT|Đánh giá bài viết dịch thuật]]''':--><noinclude>
{{VEFriendly}}
{{Thông báo đầu Wikipedia/Thông báo bản mẫu con|SD=y}}</noinclude>