Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin”

#{{bqx}} Unused file. It seems to be an orphan user page file. [[Thành viên:MGA73|MGA73]] ([[Thảo luận Thành viên:MGA73|thảo luận]]) 21:08, ngày 17 tháng 4 năm 2021 (UTC)
#{{bqx}} As per above. [[Thành viên:Lệ Xuân|<span style="color:#006699;font:">Ha</span><span style="color:#990000;font:">nk</span><span style="color:#339966">iz</span>]] <sup>''[[Thảo luận thành viên:Lệ Xuân|tl]]''</sup> 22:47, ngày 17 tháng 4 năm 2021 (UTC)
#{{bqx}} No chance of being used in the future. [[Thảo luận Thành viên:Băng Tỏa|<span style="background:#9370DB;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;Băng&nbsp;Tỏa&nbsp;</span>]] 23:27, ngày 17 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 
==Lưu trữ==