Khác biệt giữa các bản “Thành viên:DHN/Đặt hàng”

không có tóm lược sửa đổi
Bạn có thể yêu cầu những bài viết sau đây. Nếu có hứng thú và thời gian thì tôi sẽ cố gắng viết.
 
* [[:en:Thaddeus Stevens]]
* [[:en:Thirteenth Amendment to the United States Constitution]]
* Nâng cấp bài [[Abraham Lincoln]]