Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Băng Tỏa”

 
Xin chào, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã làm cố vấn cho thành viên mới trong suốt thời gian qua. Không biết bạn có muốn tiếp tục làm cố vấn nữa không? Nếu bạn bỏ qua tin nhắn này thì mình sẽ cho là bạn vẫn tiếp tục muốn làm Cố vấn, còn nếu bạn không muốn nữa thì có thể tự gạch tên mình khỏi danh sách hoặc ping lại mình, mình sẽ giúp. Cảm ơn bạn rất nhiều. – [[Thành viên:Bluetpp|<span style="color:#f74399;"><strong>Tiểu Phương</strong></span>]] [[User talk:Bluetpp|<span style="color:#00bbe6;"><strong><sup>話そう!</sup></strong></span>]] 08:42, ngày 17 tháng 4 năm 2021 (UTC)
:{{ping|Bluetpp}} Có, tôi vẫn đang làm nha. [[Thảo luận Thành viên:Băng Tỏa|<span style="background:#9370DB;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;Băng&nbsp;Tỏa&nbsp;</span>]] 10:34, ngày 18 tháng 4 năm 2021 (UTC)