Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ký hiệu cờ vua đại số”

(Sắp xếp vào thể loại con)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
=== Phong cấp ===
Tên của quân xuất hiện sau khi [[phong cấp (cờ vua)|phong cấp]] được ghi sau nước đi, hoặc có thể dùng thêm dấu "/" hoặc "=" rồi đến tên quân phong cấp.
 
VD: f8H, f8/H, f8=H
 
=== Nước nhập thành ===
82

lần sửa đổi