Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ký hiệu cờ vua đại số”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
=== Nước ăn quân ===
Nước ăn quân thường được ký hiệu bằng dấu nhân (<math>\times</math>)"x" hoặc (":)"
 
Ví dụ: Hd4×a4Hd4xa4 hay Hd4:a4
 
Đối với Tốt thì chỉ cần ghi ký hiệu hai cột trước và sau khi ăn, không có dấu nhân, chẳng hạn <code>cdgf, edbc,...</code> (nhiều tài liệu quốc tế hiện nay thì ghi tên cột tốt đứng trước khi ăn và vị trí ô mà nó đứng sau khi ăn, ví dụ như <code>cxd4, fxe6,...</code>)
 
[[Bắt Tốt qua đường]]: ký hiệu có bổ sung thêm <code>e.p.</code> (viết tắt của ''en passant''), với [[Tiếng Việt]] thì dùng <code>q.đ.</code>
82

lần sửa đổi