Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết xoá tập tin”

#{{bqx}} Unused, non-free file. [[Thành viên:MGA73|MGA73]] ([[Thảo luận Thành viên:MGA73|thảo luận]]) 21:14, ngày 17 tháng 4 năm 2021 (UTC)
#{{yk}} {{ping|Kame-hino}} Bạn xem thử xem có thể sử dụng hình này trong bài nào không? Tại vì nếu không thì nó sẽ bị xóa ấy. [[Thảo luận Thành viên:Băng Tỏa|<span style="background:#9370DB;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;Băng&nbsp;Tỏa&nbsp;</span>]] 22:43, ngày 17 tháng 4 năm 2021 (UTC)
#{{bqx}} No chance of being used. The article [[Stardew Valley]] already contains a similar pic, yet of higher quality. [[Thảo luận Thành viên:Băng Tỏa|<span style="background:#9370DB;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;Băng&nbsp;Tỏa&nbsp;</span>]] 13:49, ngày 18 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 
===[[:Tập tin:Thành viên A.png]]===