Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:András II xứ Hungary”

Trang mới: “== Hiệu chỉnh == {{ping|Huongvu0701}} Bạn ơi, trong bài còn mấy lỗi về dấu cách; các chú thích phải nằm sát với dấu câu và không…”
(Trang mới: “== Hiệu chỉnh == {{ping|Huongvu0701}} Bạn ơi, trong bài còn mấy lỗi về dấu cách; các chú thích phải nằm sát với dấu câu và không…”)
(Không có sự khác biệt)