Khác biệt giữa các bản “Bộ trưởng Thương mại (Pháp)”

n
|-
|[[Jean-Baptiste Collin de Sussy|Jean-Baptiste Collin]]
|[[Tập_tin:Jean-Baptiste_Collin,_comte_de_Sussy_(par_Henri-François_Riesener).jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Jean-Baptiste_Collin,_comte_de_Sussy_(par_Henri-Fran%C3%A7ois_Riesener).jpg|không_khung|155x155px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|155x155px]]
|1 tháng 1 năm 1750 - 7 tháng 7 năm 1826
|Bộ trưởng Thương mại và [[Danh sách các bộ trưởng Công nghiệp Pháp|Gia Công]]<ref>Courcelles 1826, p. 192.</ref>
|16 tháng 1 năm 1812 - 1 tháng 4 năm 1814
|[[Tập_tin:Andrea_Appiani_(1754-1817)_Ritratto_di_Napoleone_Bonaparte,_Pinacoteca_Ambrosiana,_Milano.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Andrea_Appiani_(1754-1817)_Ritratto_di_Napoleone_Bonaparte,_Pinacoteca_Ambrosiana,_Milano.jpg|không_khung|98x98px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|131x131px]]
[[Napoléon Bonaparte|Napoleon I]]
|Không rõ
|-
|[[Pierre de Saint-Cricq]]
|[[Tập_tin:Pierre_de_Saint-Cricq_in_1843.gif|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Pierre_de_Saint-Cricq_in_1843.gif|không_khung|129x129px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|129x129px]]
|24 tháng 8 năm 1772 - 25 tháng 2 năm 1854
|Bộ trưởng Thương mại và [[Danh sách các bộ trưởng Công nghiệp Pháp|Gia Công]]
|29 tháng 1 năm 1828 - 9 tháng 8 năm 1829
|[[Tập_tin:William_Corden_the_Elder_(1797-1867)_-_Charles_X,_King_of_France_(1757-1836)_-_RCIN_401160_-_Royal_Collection.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:William_Corden_the_Elder_(1797-1867)_-_Charles_X,_King_of_France_(1757-1836)_-_RCIN_401160_-_Royal_Collection.jpg|không_khung|105x105px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|140x140px]]
[[Charles X của Pháp|Charles X]]
|Không rõ
|-
|[[Antoine Maurice Apollinaire d'Argout]]
|[[Tập_tin:Antoine_Maurice_Apollinaire_d'Argout.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Antoine_Maurice_Apollinaire_d'Argout.jpg|không_khung|126x126px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|126x126px]]
|28 tháng 8 năm 1782 - 18 tháng 1 năm 1858
| rowspan="2" |Bộ trưởng Thương mại và Công trình công cộng
|13 tháng 3 năm 1831 - 31 tháng 12 năm 1832
| rowspan="11" |[[Tập_tin:King_Louis-Philippe_I,_painting_Horace_Vernet.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:King_Louis-Philippe_I,_painting_Horace_Vernet.jpg|không_khung|105x105px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|140x140px]]
[[Louis-Philippe I của Pháp|Louis-Philippe I]]
|Bảo hoàng
|-
|[[Adolphe Thiers]]
|[[Tập_tin:Young_Adolphe_Thiers.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Young_Adolphe_Thiers.jpg|không_khung|131x131px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|131x131px]]
|15 tháng 4 năm 1797 - 3 tháng 9 năm 1877
|31 tháng 12 năm 1832 - 4 tháng 4 năm 1834
|-
|[[Tanneguy Duchâtel]]
|[[Tập_tin:Tanneguy_Duchâtel.JPG|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Tanneguy_Duch%C3%A2tel.JPG|không_khung|122x122px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|122x122px]]
|19 tháng 2 năm 1803 - 5 thang 11 năm 1867
| rowspan="3" |Bộ trưởng Thương mại
|-
|[[Jean-Baptiste Teste]]
|[[Tập_tin:Sin_foto.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Sin_foto.svg|không_khung|133x133px{{Liên kết hỏng|date=2021-01-27 |bot=InternetArchiveBot }}|133x133px]]
|20 tháng 10 năm 1780 - 20 tháng 4 năm 1852
|10 - 18 tháng 11 năm 1834
|-
|[[Tanneguy Duchâtel]]
|[[Tập_tin:Tanneguy_Duchâtel.JPG|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Tanneguy_Duch%C3%A2tel.JPG|không_khung|122x122px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|122x122px]]
|20 tháng 10 năm 1780 - 20 tháng 4 năm 1852
|18 tháng 11 năm 1834 - 8 tháng 1 năm 1836
|-
|[[Hippolyte Passy]]
|[[Tập_tin:Passy,_Hippolyte.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Passy,_Hippolyte.jpg|không_khung|129x129px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|129x129px]]
|15 tháng 10 năm 1793 - 1 tháng 6 năm 1880
|Bộ trưởng Thương mại và Công trình công cộng
|-
|[[Nicolas Martin du Nord]]
|[[Tập_tin:N.Martin_du_Nord.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:N.Martin_du_Nord.jpg|không_khung|143x143px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|143x143px]]
|29 tháng 7 năm 1790 - 12 tháng 3 năm 1847
| rowspan="2" |Bộ trưởng Thương mại, [[Danh sách Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp|Nông nghiệp]] và Công trình công cộng
|-
|[[Adrien de Gasparin]]
|[[Tập_tin:Adrien_de_Gasparin_par_Pierre_Hébert_(1804-1869).jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Adrien_de_Gasparin_par_Pierre_H%C3%A9bert_(1804-1869).jpg|không_khung|133x133px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|133x133px]]
|29 tháng 6 năm 1783 - 7 tháng 9 năm 1862
|31 tháng 3 - 12 tháng 5 năm 1939
|-
|[[Laurent Cunin-Gridaine]]
|[[Tập_tin:Laurent_Cunin-Gridaine.tiff|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Laurent_Cunin-Gridaine.tiff|không_khung|123x123px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|123x123px]]
|10 tháng 7 năm 1778 - 19 tháng 4 năm 1859
| rowspan="3" |Bộ trưởng Nông nghiệp và Thương mại
|-
|[[Alexandre Goüin]]
|[[Tập_tin:Alexandre-gouin.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Alexandre-gouin.jpg|không_khung|154x154px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|154x154px]]
|25 tháng 1 năm 1792 - 27 tháng 5 năm 1872
|1 tháng 3 - 29 tháng 10 năm 1840
|-
|[[Laurent Cunin-Gridaine]]
|[[Tập_tin:Laurent_Cunin-Gridaine.tiff|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Laurent_Cunin-Gridaine.tiff|không_khung|123x123px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|123x123px]]
|10 tháng 7 năm 1778 - 19 tháng 4 năm 1859
|29 tháng 10 năm 1840
|-
| rowspan="2" |[[Eugène Bethmont]]
| rowspan="2" |[[Tập_tin:Eugene_Bethemont_by_Antoine-Samuel_Adam-Salomon.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Eugene_Bethemont_by_Antoine-Samuel_Adam-Salomon.jpg|không_khung|126x126px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|126x126px]]
| rowspan="2" |12 tháng 3 năm 1804 - 1 tháng 4 năm 1860
| rowspan="12" |Bộ trưởng Nông nghiệp và Thương mại
| rowspan="2" |24 tháng 2 - 11 tháng 5 năm 1848
|[[Tập_tin:Ary_Scheffer_-_Dupont_de_l'Eure_-_musée_d'Evreux.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Ary_Scheffer_-_Dupont_de_l'Eure_-_mus%C3%A9e_d'Evreux.jpg|không_khung|92x92px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|123x123px]]
[[Jacques-Charles Dupont de l'Eure]]
| rowspan="2" |Không rõ
|-
|[[Tập_tin:François_Arago_by_Carl_von_Steuben.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Fran%C3%A7ois_Arago_by_Carl_von_Steuben.jpg|không_khung|95x95px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|126x126px]]
[[François Arago|Francois Arago]]
|-
|[[Ferdinand Flocon]]
|[[Tập_tin:Flocon_1848.JPG|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Flocon_1848.JPG|không_khung|127x127px|127x127px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}]]
|1 tháng 11 năm 1800 - 15 tháng 5 năm 1866
|11 tháng 5 - 28 tháng 6 năm 1848
|[[Tập_tin:François_Arago_by_Carl_von_Steuben.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Fran%C3%A7ois_Arago_by_Carl_von_Steuben.jpg|không_khung|95x95px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|126x126px]]
[[François Arago|Francois Arago]]
|Không đảng phái (?)
|-
|[[Charles Gilbert Tourret]]
|[[Tập_tin:Charles_Gilbert_Tourret.png|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Charles_Gilbert_Tourret.png|không_khung|116x116px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|116x116px]]
|22 tháng 12 năm 1795 - 17 tháng 5 năm 1858
|28 tháng 6 - 20 tháng 12 năm 1848
|[[Tập_tin:Scheffer_Cavaignac.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Scheffer_Cavaignac.jpg|không_khung|101x101px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|135x135px]]
[[Louis-Eugène Cavaignac]]
|Không rõ
|-
|[[Jacques Alexandre Bixio]]
|[[Tập_tin:Bixio_par_Nadar.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Bixio_par_Nadar.jpg|không_khung|127x127px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|127x127px]]
|20 tháng 11 năm 1808 - 16 tháng 12 năm 1865
|20 - 29 tháng 12 năm 1848
| rowspan="10" |[[Tập_tin:Napoleón_3º_(1865).jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Napole%C3%B3n_3%C2%BA_(1865).jpg|không_khung|92x92px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|123x123px]]
[[Napoléon III|Louis-Napoléon Bonaparte]]
|Không rõ
|-
|[[Louis Buffet|Louis Joseph Buffet]]
|[[Tập_tin:Monchablon-Buffet.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Monchablon-Buffet.jpg|không_khung|130x130px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|130x130px]]
|26 tháng 10 năm 1918 - 7 tháng 7 năm 1898
|9 tháng 12 năm 1848 - 2 tháng 6 năm 1849
|-
|[[Victor Lanjuinais]]
|[[Tập_tin:Victor_Ambroise_Lanjuinais_(1802-1869).jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Victor_Ambroise_Lanjuinais_(1802-1869).jpg|không_khung|138x138px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|138x138px]]
|5 tháng 11 năm 1802 - 1 tháng 1 năm 1869
|2 tháng 6 - 31 tháng 10 năm 1848
|-
|[[Jean-Baptiste Dumas]]
|[[Tập_tin:Gravure_Jean-Baptiste_Dumas_chimiste.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Gravure_Jean-Baptiste_Dumas_chimiste.jpg|không_khung|131x131px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|131x131px]]
|14 tháng 7 năm 1800 - 11 tháng 4 năm 1884
|31 tháng 10 năm 1848 - 9 tháng 1 năm 1850
|-
|[[Louis-Bernard Bonjean|Louis Bernard Bonjean]]
|[[Tập_tin:Sénateur_Bonjean.JPG|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:S%C3%A9nateur_Bonjean.JPG|không_khung|133x133px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|133x133px]]
|4 tháng 5 năm 1804 - 24 tháng 5 năm 1871
|9 - 24 tháng 1 năm 1850
|-
|[[Eugène Schneider|Eugène Joseph Schneider]]
|[[Tập_tin:Eugène_Schneider_(1805-1875).png|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Eug%C3%A8ne_Schneider_(1805-1875).png|không_khung|134x134px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|134x134px]]
|29 tháng 3 năm 1805 - 27 tháng 11 năm 1875
|24 tháng 1 - 10 tháng 4 năm 1851
|-
|[[Louis Buffet|Louis Joseph Buffet]]
|[[Tập_tin:Monchablon-Buffet.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Monchablon-Buffet.jpg|không_khung|130x130px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|130x130px]]
|26 tháng 10 năm 1918 - 7 tháng 7 năm 1898
|10 tháng 4 - 26 tháng 10 năm 1851
|-
|[[François-Xavier Joseph xứ Casablanca|François-Xavier Joseph]]
|[[Tập_tin:François_Xavier_de_Casabianca_(1796-1881).jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Fran%C3%A7ois_Xavier_de_Casabianca_(1796-1881).jpg|không_khung|186x186px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|186x186px]]
|27 tháng 6 năm 1796 - 14 tháng 5 năm 1881
|26 tháng 10 - 22 tháng 11 năm 1851
|-
|[[Noël Lefebvre-Duruflé]]
|[[Tập_tin:Noël_Jacques_Lefebvre-Duruflé.png|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:No%C3%ABl_Jacques_Lefebvre-Durufl%C3%A9.png|không_khung|119x119px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|119x119px]]
|19 tháng 2 năm 1792 - 3 tháng 11 năm 1877
|Bộ trưởng Nông nghiệp và Thương mại
|-
|[[Victor de Persigny]]
|[[Tập tin:Victor duc de Persigny.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Victor duc de Persigny.jpg|không_khung|152x152px]]
|11 tháng 1 năm 1808 - 12 tháng 1 năm 1872
|Bộ trưởng Nội vụ, Nông nghiệp và Thương mại
|-
|[[Victor de Persigny]]
|[[Tập tin:Victor duc de Persigny.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Victor duc de Persigny.jpg|không_khung|152x152px]]
|11 tháng 1 năm 1808 - 12 tháng 1 năm 1872
|Bộ trưởng Nội vụ, Nông nghiệp và Thương mại
|2 tháng 12 năm 1852 - 23 tháng 6 năm 1853
| rowspan="10" |[[Tập tin:Adolphe Yvon - Portrait of Napoleon III - Walters 3795.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Adolphe Yvon - Portrait of Napoleon III - Walters 3795.jpg|không_khung|90x90px]]
[[Napoléon III]]
|[[Chủ nghĩa Bonaparte|Bornaparte Cực đoan]]
|-
|[[Pierre Magne]]
|[[Tập tin:Pierre Magne 1869.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Pierre Magne 1869.jpg|không_khung|161x161px]]
|3 tháng 12 năm 1806 - 17 tháng 2 năm 1879
| rowspan="6" |Bộ trưởng Nông nghiệp, Thương mại và Công trình Công cộng
|-
|[[Eugène Rouher]]
|[[Tập tin:Eugène Rouher painted by Alexandre Cabanel, ca. 1861.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Eug%C3%A8ne Rouher painted by Alexandre Cabanel, ca. 1861.jpg|không_khung|165x165px]]
|30 tháng 11 năm 1814 - 3 tháng năm 1884
|3 tháng 2 năm 1855 - 23 tháng 6 năm 1863
|-
|[[Louis Henri Armand Behh]]
|[[Tập tin:(Louis Henri Armand Behic) - Waléry.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:(Louis Henri Armand Behic) - Wal%C3%A9ry.jpg|không_khung|129x129px]]
|15 tháng 1 năm 1809 - 2 tháng 3 năm 1891
|23 tháng 6 năm 1863 - 20 tháng 1 năm 1867
|-
|[[Adolphe Forcade Laroquette]]
|[[Tập tin:Forcade Laroquette, Adolphe.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Forcade Laroquette, Adolphe.jpg|không_khung|131x131px]]
|8 tháng 4 năm 1820 - 15 tháng 8 năm 1874
|20 tháng 1 năm 1867 - 17 tháng 12 năm 1868
|-
|[[Edmond Gressier|Edmond Valléry Gressier]]
|[[Tập tin:Gressier.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Gressier.jpg|không_khung|133x133px]]
|21 tháng 12 năm 1813 - 1 tháng 11 năm 1892
|17 tháng 12 năm 1868 - 16 tháng 6 năm 1869
|[[Edmond Humblot]]
<small>(tạm thời)</small>
|[[Tập tin:Sin foto.svg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Sin foto.svg|không_khung|133x133px]]
|16 tháng 4 năm 1830 - 12 tháng 1 năm 1899
|16 tháng 6 - 17 tháng 7 năm 1869
|-
|[[Alfred Le Roux]]
|[[Tập tin:Alfred Paul Augustin Le Roux.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Alfred Paul Augustin Le Roux.jpg|không_khung|141x141px]]
|11 tháng 12 năm 1815 - 1 tháng 6 năm 1880
| rowspan="3" |Bộ trưởng Nông nghiệp và Thương mại
|-
|[[Charles Louvet]]
|[[Tập tin:Album des députés au Corps législatif entre 1852-1857-Louvet.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Album des d%C3%A9put%C3%A9s au Corps l%C3%A9gislatif entre 1852-1857-Louvet.jpg|không_khung|164x164px]]
|22 tháng 10 năm 1806 - 2 tháng 3 năm 1882
|2 tháng 1 - 10 tháng 8 năm 1870
|-
|[[Clement Duvernois]]
|[[Tập tin:Clément Duvernois.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Cl%C3%A9ment Duvernois.jpg|không_khung|123x123px]]
|6 tháng 4 năm 1836 - 8 tháng 7 năm 1879
|10 tháng 8 - 4 tháng 9 năm 1870
|-
| rowspan="2" |[[Joseph Magnin|Pierre Magnin]]
| rowspan="2" |[[Tập tin:Magnin, Pierre Joseph.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Magnin, Pierre Joseph.jpg|không_khung|123x123px]]
| rowspan="2" |1 tháng 1 năm 1824 - 22 tháng 11 năm 1910
| rowspan="17" |Bộ trưởng Nông nghiệp và Thương mại
| rowspan="2" |4 tháng 9 năm 1870 - 19 tháng 2 năm 1971
|[[Tập tin:Général Louis Jules Trochu.png|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:G%C3%A9n%C3%A9ral Louis Jules Trochu.png|không_khung|106x106px]]
[[Louis Jules Trochu]]
| rowspan="2" |Không rõ
|-
|[[Tập tin:Picture of Adolphe Thiers.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Picture of Adolphe Thiers.jpg|không_khung|106x106px]]
[[Adolphe Thiers]]
|-
|[[Félix Lambrecht]]
|[[Tập tin:Lambrecht, Félix.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Lambrecht, F%C3%A9lix.jpg|không_khung|129x129px]]
|4 tháng 4 năm 1819 - 8 tháng 10 năm 1871
|19 tháng 2 - 5 tháng 6 năm 1971
| rowspan="4" |[[Tập tin:Picture of Adolphe Thiers.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Picture of Adolphe Thiers.jpg|không_khung|106x106px]]
[[Adolphe Thiers]]
|[[Đảng thứ ba]]
|-
|[[Victor Lefranc]]
|[[Tập tin:Victor Lefranc by Ernest Meissonier, 1881.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Victor Lefranc by Ernest Meissonier, 1881.jpg|không_khung|140x140px]]
|3 tháng 2 năm 1809 - 12 tháng 9 năm 1883
|5 tháng 6 năm 1871 - 6 tháng 2 năm 1872
|-
|[[Eugène de Goulard]]
|[[Tập tin:M. de Goulard.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:M. de Goulard.jpg|không_khung|125x125px]]
|28 tháng 10 năm 1808/ 28 tháng 12 năm 1808 - 4 tháng 7 năm 1874
|6 tháng 2 - 23 tháng 4 năm 1872
|-
|[[Pierre-Edmond Teisserenc de Bort]]
|[[Tập tin:Edmond Teisserenc de Bort.png|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Edmond Teisserenc de Bort.png|không_khung|163x163px]]
|4 tháng 9 năm 1804 - 29 tháng 7 năm 1892
|23 tháng 4 năm 1872 - 24 tháng 5 năm 1873
|-
|[[Marie Roullet de La Bouillerie]]
|[[Tập tin:Roullet de La Bouillerie, Joseph Marie Mélite.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Roullet de La Bouillerie, Joseph Marie M%C3%A9lite.jpg|không_khung|137x137px]]
|22 tháng 3 năm 1822 - 24 tháng 9 năm 1894
|25 tháng 5 - 26 tháng 11 năm 1873
| rowspan="8" |[[Tập tin:Patrice de Mac Mahon crop.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Patrice de Mac Mahon crop.jpg|không_khung|99x99px]]
[[Patrice de Mac Mahon]]
|[[Chủ nghĩa chính thống|Chính thống]]
|-
|[[Alfred Deseilligny]]
|[[Tập tin:Deseilligny, Alfred Nicolas.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Deseilligny, Alfred Nicolas.jpg|không_khung|130x130px]]
|9 tháng 5 năm 1828 - 17 tháng 4 năm 1875
|26 tháng 11 năm 1873 - 21 tháng 5 năm 1874
|-
|[[Louis Grivart]]
|[[Tập tin:Grivart, Louis (Le Pays, 1896-04-18).jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Grivart, Louis (Le Pays, 1896-04-18).jpg|không_khung|138x138px]]
|30 tháng 7 năm 1829 - 3 tháng 8 năm 1901
|21 tháng 5 năm 1874 - 10 tháng 3 năm 1875
|-
|[[Camille de Meaux]]
|[[Tập tin:Maries-Camille vicomte de Meaux.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Maries-Camille vicomte de Meaux.jpg|không_khung|141x141px]]
|30 tháng 8 năm 1830 - 4 tháng 11 năm 1907
|10 tháng 3 năm 1875 - 9 tháng 3 năm 1876
|-
|[[Pierre-Edmond Teisserenc de Bort]]
|[[Tập tin:Edmond Teisserenc de Bort.png|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Edmond Teisserenc de Bort.png|không_khung|163x163px]]
|4 tháng 9 năm 1804 - 29 tháng 7 năm 1892
|9 tháng 3 năm 1876 - 17 tháng 5 năm 1877
|-
|[[Camille de Meaux]]
|[[Tập tin:Maries-Camille vicomte de Meaux.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Maries-Camille vicomte de Meaux.jpg|không_khung|141x141px]]
|30 tháng 8 năm 1830 - 4 tháng 11 năm 1907
|17 tháng 7 - 23 tháng 11 năm 1877
|-
|[[Jules Ozenne]]
|[[Tập tin:JulesOzenne.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:JulesOzenne.jpg|không_khung|114x114px]]
|8 tháng 12 năm 1809 - 2 tháng 3 năm 1889
|23 tháng 11 - 13 tháng 12 năm 1877
|-
| rowspan="2" |[[Pierre-Edmond Teisserenc de Bort]]
| rowspan="2" |[[Tập tin:Edmond Teisserenc de Bort.png|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Edmond Teisserenc de Bort.png|không_khung|163x163px]]
| rowspan="2" |4 tháng 9 năm 1804 - 29 tháng 7 năm 1892
| rowspan="2" |13 tháng 12 năm 1877 - 4 tháng 2 năm 1879
| rowspan="2" |Không rõ
|-
| rowspan="12" |[[Tập tin:Bonnat Portrait of Jules Grevy cropped.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Bonnat Portrait of Jules Grevy cropped.jpg|không_khung|102x102px]]
[[Jules Grévy]]
|-
|[[Charles Lepère]]
|[[Tập tin:Charles Lepère2.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Charles Lep%C3%A8re2.jpg|không_khung|161x161px]]
|1 tháng 2 năm 1823 - 6 tháng 9 năm 1885
|4 tháng 2 - 4 tháng 3 năm 1879
| rowspan="11" |[[Tập tin:Bonnat Portrait of Jules Grevy cropped.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Bonnat Portrait of Jules Grevy cropped.jpg|không_khung|102x102px]]
[[Jules Grévy]]
|Không rõ
|-
|[[Pierre Tirard]]
|[[Tập tin:Tirard.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Tirard.jpg|không_khung|130x130px]]
|27 tháng 9 năm 1827 - 4 tháng 11 năm 1893
|5 tháng 3 năm 1879 - 10 tháng 11 năm 1881
|-
|[[Maurice Rouvier]]
|[[Tập tin:Maurice Rouvier by Ernest Ladrey.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Maurice Rouvier by Ernest Ladrey.jpg|không_khung|145x145px]]
|17 tháng 4 năm 1841 - 7 tháng 6 năm 1911
|Bộ trưởng Thương mại và Thuộc địa
|-
|[[Pierre Tirard]]
|[[Tập tin:Tirard.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Tirard.jpg|không_khung|130x130px]]
|27 tháng 9 năm 1827 - 4 tháng 11 năm 1893
| rowspan="6" |Bộ trưởng Thương mại
|-
|[[Pierre Legrand (1834-1895)|Pierre Legrand]]
|[[Tập tin:Legrand, Pierre.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Legrand, Pierre.jpg|không_khung|133x133px]]
|13 tháng 5 năm 1834 - 31 tháng 5 năm 1895
|7 tháng 8 năm 1882 - 20 tháng 1 năm 1883
|-
|[[Anne-Charles Hérisson]]
|[[Tập tin:Hérisson, Charles (Marius).jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:H%C3%A9risson, Charles (Marius).jpg|không_khung|137x137px]]
|12 tháng 10 năm 1831 - 23 tháng 11 năm 1893
|21 tháng 2 năm 1883 - 14 tháng 10 năm 1884
|-
|[[Maurice Rouvier]]
|[[Tập tin:Maurice Rouvier by Ernest Ladrey.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Maurice Rouvier by Ernest Ladrey.jpg|không_khung|145x145px]]
|17 tháng 4 năm 1841 - 7 tháng 6 năm 1911
|14 tháng 10 năm 1884 - 6 tháng 4 năm 1885
|-
|[[Pierre Legrand (1834-1895)|Pierre Legrand]]
|[[Tập tin:Legrand, Pierre.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Legrand, Pierre.jpg|không_khung|133x133px]]
|13 tháng 5 năm 1834 - 31 tháng 5 năm 1895
|6 tháng 4 - 9 tháng 11 năm 1885
|-
|[[Lucien Dautresme]]
|[[Tập tin:Lucien Dautresme.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Lucien Dautresme.jpg|không_khung|133x133px]]
|21 tháng 5 năm 1826 - 18 tháng 2 năm 1892
|9 tháng 11 năm 1885 - 7 tháng 1 năm 1886
|-
|[[Édouard Lockroy]]
|[[Tập tin:Edouard Lockroy atelier Nadar BNF Gallica.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Edouard Lockroy atelier Nadar BNF Gallica.jpg|không_khung|148x148px]]
|18 tháng 7 năm 1838 - 22 tháng 11 năm 1913
| rowspan="31" |Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp
|[[Đảng Cộng hòa cấp tiến và Xã hội Chủ nghĩa cấp tiến]]
|-
| rowspan="2" |[[Lucien Dautresme]]
|[[Tập tin:Musée d'Elbeuf - Lucien Dautresme.jpg|không khung|133x133px]]
| rowspan="2" |21 tháng 5 năm 1826 - 18 tháng 2 năm 1892
| rowspan="2" |[[Liên minh Cộng hòa (Pháp)|Liên minh Cộng hòa]]
|-
|[[Tập tin:Lucien Dautresme.jpg|không_khung|133x133px]]
|
|[[Tập tin:LucienSadi Dautresme.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADpCarnot - tin:LucienThéobald DautresmeChartran.jpg|không_khung|133x133px100x100px]]
|[[Tập tin:Sadi Carnot - Théobald Chartran.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp tin:Sadi Carnot - Th%C3%A9obald Chartran.jpg|không_khung|100x100px]]
[[Marie François Sadi Carnot]]
|-
|26 tháng 8 năm 1859 - 17 tháng 2 năm 1938
|26 tháng 1 - 1 tháng 11 năm 1895
| rowspan="45" |[[Tập tin:FAURE félix.jpg|không khung|109x109px]]
[[Félix Faure]]
|Không rõ
| rowspan="2" |18 tháng 3 năm 1848 - 8 tháng 11 năm 1933
| rowspan="2" |1 tháng 11 năm 1898 - 22 tháng 6 năm 1899
|[[Tập tin:FAURE félix.jpg|không khung|109x109px]]
[[Félix Faure]]
| rowspan="2" |[[Liên minh Dân chủ Cộng hòa]]
|-
| rowspan="45" |[[Tập tin:Émile Loubet by Paul Nadar c1900.jpg|không khung|108x108px]]
[[Émile Loubet]]
|-
| rowspan="2" |7 tháng 5 năm 1851 - 20/21 tháng 11 năm 1916
| rowspan="2" |12 tháng 11 năm 1905 - 14 tháng 3 năm 1906
|[[Tập tin:Émile Loubet by Paul Nadar c1900.jpg|không khung|108x108px]]
[[Émile Loubet]]
| rowspan="2" |[[Độc lập Cấp tiến]]
|-
| rowspan="2" |[[Liên minh Dân chủ Cộng hòa]]
|-
| rowspan="89" |[[Tập tin:Raymond Poincaré.jpg|không khung|100x100px]]
[[Raymond Poincaré]]
|-
| rowspan="3" |6 tháng 9 năm 1849 - 23 tháng 3 năm 1938
| rowspan="3" |20 tháng 1 năm 1920 - 16 tháng 1 năm 1921
|[[Tập tin:Raymond Poincaré.jpg|không khung|100x100px]]
[[Raymond Poincaré]]
|-
|[[Tập tin:Paul Deschanel.jpg|không khung|111x111px]]
[[Paul Deschanel]]
|-
| rowspan="24" |[[Tập tin:Alexandre Millerand 02.jpg|không khung|100x100px]]
[[Alexandre Millerand]]
|-
|2 tháng 6 năm 1872 - 22 tháng 11 năm 1931
|29 tháng 3 - 9 tháng 6 năm 1924
| rowspan="2" |[[Tập tin:Alexandre Millerand 02.jpg|không khung|100x100px]]
[[Alexandre Millerand]]
|[[Cánh tả cấp tiến (nhóm chính trị Pháp)|Cánh tả cấp tiến]]
|-
| rowspan="3" |[[Liên minh Cộng hòa]]
|-
| rowspan="1314" |[[Tập tin:Gaston Doumergue 1926.jpg|không khung|100x100px]]
[[Gaston Doumergue]]
|-
| rowspan="3" |27 tháng 3 năm 1879 - 3 tháng 11 năm 1952
| rowspan="3" |27 tháng 1 năm 1931 - 3 tháng 6 năm 1932
|[[Tập tin:Gaston Doumergue 1926.jpg|không khung|100x100px]]
[[Gaston Doumergue]]
| rowspan="3" |[[Trung dung Cộng hòa (nhóm chính trị Pháp)|Trung dung Cộng hòa]]
|-
[[Paul Doumer]]
|-
| rowspan="217" |[[Tập tin:Albert Lebrun par Marcel Baschet.jpg|không khung|102x102px]]
[[Albert Lebrun]]
|-
|17 tháng 8 năm 1873 - 8 tháng 1 năm 1939
|31 tháng 1 - 26 tháng 10 năm 1933
| rowspan="15" |[[Tập tin:Albert Lebrun par Marcel Baschet.jpg|không khung|102x102px]]
[[Albert Lebrun]]
|[[Cánh tả Cộng hòa (nhóm chính trị Pháp)|Cánh tả Cộng hòa]]
|-
|-
|[[Fernand Gentin]]
|[[Tập tin:SinFernand fotoGentin.svgjpg|không khungkhông_khung|133x133px154x154px]]
|27 tháng 9 năm 1876 - 24 tháng 4 năm 1946
| rowspan="5" |Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp
|-
|[[Jean Letourneau]]
|[[Tập tin:SinJean fotoLetourneau en 1952.svgjpg|không khungkhông_khung|133x133px122x122px]]
|18 tháng 9 năm 1907 - 16 tháng 3 năm 1986
|Bộ trưởng Thuơng mại
|-
|[[Paul Ribeyre]]
|[[Tập tin:SinPaul fotoRibeyre.svgjpg|không khungkhông_khung|133x133px132x132px]]
|11 tháng 12 năm 1906 - 14 tháng 1 năm 1988
|8 tháng 1 - 11 tháng 2 năm 1953
|-
|[[André Morice]]
|[[Tập tin:SinAndré fotoMorice.svgpng|không khungkhông_khung|133x133px145x145px]]
|10 tháng 10 năm 1900 - 17 tháng 1 năm 1990
|23 tháng 2 năm 1955 - 1 tháng 2 năm 1956
|-
|[[Paul Ribeyre]]
|[[Tập tin:SinPaul fotoRibeyre.svgjpg|không khungkhông_khung|133x133px132x132px]]
|11 tháng 12 năm 1906 - 14 tháng 1 năm 1988
|Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp
|-
|[[Jean-Marcel Jeanneney]]
|[[Tập tin:SinJean-Marcel fotoJeanneney.svgjpg|không_khung|133x133px112x112px]]
|13 tháng 11 năm 1910 - 17 tháng 9 năm 2010
|Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp