Khác biệt giữa các bản “Bộ trưởng Thương mại (Pháp)”

n
|[[Liên minh những ngươi Dân chủ của nền Cộng hòa|Liên minh những người Dân chủ của nền Cộng hòa]]
|-
| colspan="7" |''Trống vị trí (17 thng 11 năm 1959 - 6 tháng 7 năm 1972)''
|
|
|
|
|
|
|
|-
|[[Yvon Bourges]]
|
|[[Tập tin:Yvon Bourges (cropped).jpg|không_khung|133x133px]]
|
|26 tháng 9 năm 1941 - 18 tháng 4 năm 2009
|
| rowspan="3" |Bộ trưởng Thương mại và Tiểu thủ Công nghiệp
|
|6 tháng 7 năm 1972 - 5 tháng 4 năm 1973
|
| rowspan="2" |[[Tập tin:Georges Pompidou (cropped 3).jpg|không_khung|126x126px]]
|
[[Georges Pompidou]]
|
|[[Liên minh vi Nền Cộng hoà mới|Liên minh vì Nền Cộng hoà mới]]
|-
| rowspan="2" |[[Jean Royer (Chính trị gia)|Jean Royer]]
|
| rowspan="2" |[[Tập tin:1974-04-25 Meeting Jean Royer à Toulouse (1974) - 53Fi5660 (cropped).jpg|không_khung|129x129px]]
|
| rowspan="2" |31 tháng 10 năm 1920 - 25 tháng 3 năm 2011
|
| rowspan="2" |5 tháng 4 năm 1973 - 27 tháng 2 năm 1974
|
| rowspan="2" |Độc lập (ngả theo hường cảnh hữu)
|
|
|
|-
| rowspan="2" |[[Tập tin:23.04.1969. A Poher. (1969) - 53Fi3443 (cropped).jpg|không_khung|139x139px]]
|
[[Alain Poher]]
|
|
|
|
|
|
|-
|[[Yves Guéna]]
|
|[[Tập tin:Yves Guéna (cropped).PNG|không_khung|133x133px]]
|
|6 tháng 7 năm 1922 - 3 tháng 3 năm 2016
|
|Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Tiểu thủ Công nghiệp
|
|3 tháng 1 năm 1974 - 27 tháng 5 năm 1974
|
|
|
|-
|[[Vincent Ansquer]]
|
|[[Tập tin:Sin foto.svg|không_khung|133x133px]]
|
|11 tháng 1 năm 1925 - 31 tháng 5 năm 1987
|
|Bộ trưởng Thương mại và Tiểu thủ Công nghiệp
|
|28 tháng 5 năm 1974 - 25 tháng 8 năm 1976
|
|[[Tập tin:Valéry Giscard d'Estaing 1976 White House.jpg|không_khung|144x144px]]
|
[[Valéry Giscard d'Estaing]]
|
|[[Liên hiệp Dân chủ của Nền Cồng hòa|Liên minh Dân chủ vì Nền Cồng hòa]]
|-
|
 
== Quốc vụ khanh/Bộ trưởng Uỷ nhiệm của Đệ Ngũ Cộng hòa ==
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin-bottom:0"
|+
!Tên
!Đảng phái chính trị
|-
| rowspan="4" |[[Joseph Fontanet]]
| rowspan="4" |[[Tập tin:Sin foto.svg|không khung|133x133px]]
| rowspan="4" |9 tháng 2 năm 1921 - 2 tháng 2 năm 1980
|Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề Thương mại và Công nghiệp
|208 tháng 1 - 17 tháng 11 năm 1959
| rowspan="2" |[[Tập tin:Jean-Marcel Jeanneney.jpg|không_khung|112x112px]]
[[Jean-Marcel Jeanneney]]<br>(Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp)
| rowspan="4" |[[Phong trào Cộng hòa Nhân dân]]
|-
| rowspan="5" |Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề về Nội thương
| rowspan="3" |17 tháng 11 năm 1959 - 24 tháng 8 năm 1961
|[[Tập tin:Jean-Marcel Jeanneney.jpg|không_khung|112x112px]]
[[Jean-Marcel Jeanneney]]<br>(Bộ trưởng Công nghiệp)
|-
|[[Tập tin:Antoine Pinay 1969.jpg|không_khung|133x133px]]
[[Antoine Pinay]]
 
(Bộ trưởng ThươngTài mạichínhCôngKinh nghiệptế)
|-
|[[Phong trào Cộng hòa Nhân dân]]
|[[Wilfrid Baumgartner]]
(Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế)
|-
| rowspan="2" |[[François Missoffe]]
| rowspan="2" |[[Tập tin:François-Missoffe.jpg|không_khung|138x138px]]
| rowspan="2" |13 tháng 10 năm 1919 - 28 tháng 8 năm 2003
| rowspan="2" |Quốc24 vụtháng khanh8 phụnăm trách1961 các- vấn28 đềtháng Thương11 mại và Kinh tếnăm 1962
|[[Wilfrid Baumgartner]]
| rowspan="2" |17 tháng 1 năm 1959 - 24 tháng 8 năm 1961
(Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế)
|[[Liên minh vi Nền Cộng hoà mới|Liên minh vì Nền Cộng hoà mới]]
| rowspan="2" |[[Liên minh vi Nền Cộng hoà mới|Liên minh vì Nền Cộng hoà mới]]
|-
|[[Tập tin:Valéry Giscard d'Estaing, Stadhuis Amsterdam, 916-6621 (cropped).jpg|không_khung|135x135px]]
[[Valéry Giscard d'Estaing]]
 
(Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế)
|-
| colspan="7" |''Trống vị trí (28 tháng 1 năm 1962 - 22 tháng 6 năm 1969)''
|[[Tập tin:Sin foto.svg|không khung|133x133px]]
|31 tháng 5 năm 1922 - 20 tháng 4 năm 1984
|Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề về Ngoại thương
|22 tháng 6 năm 1969 - 5 tháng 7 năm 1972
|
22 tháng 6 năm 1969 - 5 tháng 7 năm 1972
[[Antoine Pinay]]
|[[Tập tin:20.05.1969. V. Giscard d'Estaing et A. Turcat. (1969) - 53Fi3456 (cropped) (cropped).jpg|không_khung|142x142px]]
(Bộ trưởng Bộ Tài chính và Kinh tế)
[[Valéry Giscard d'Estaing]]
| rowspan="2" |
 
| rowspan="2" |[[Liên minh vi Nền Cộng hoà mới|Liên minh vì Nền Cộng hoà mới]]
(Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế)
|-
|[[Liên minh vi Nền Cộng hoà mới|Liên minh vì Nền Cộng hoà mới]]
|[[Yvon Bourges]]
|[[Tập tin:Yvon Bourges (cropped).jpg|không khung|133x133px]]
|26 tháng 9 năm 1941 - 18 tháng 4 năm 2009
|Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề Thương mại và Tiểu thủ công nghiệp
|6 tháng 7 năm 1972 - 5 tháng 4 năm 1972
|-
| colspan="7" |''Trống vị trí (28 tháng 3 - 5 tháng 4 năm 1972)''
|-
|[[Jean Royer (Chính trị gia)|Jean Royer]]
|[[Tập tin:1974-04-25 Meeting Jean Royer à Toulouse (1974) - 53Fi5660 (cropped).jpg|không khung|129x129px]]
|31 tháng 10 năm 1920 - 25 tháng 3 năm 2011
| rowspan="2" |Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề Thương mại và Tiểu thủ công nghiệp
|5 tháng 4 năm 1973 - 27 tháng 2 năm 1974
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |[[Tập hợp vì nền Cộng hòa]]
|-
|[[Yves Guéna]]
|[[Tập tin:Yves Guéna (cropped).PNG|không khung|133x133px]]
|6 tháng 7 năm 1922 - 3 tháng 3 năm 2016
|1 tháng 3 năm 1974 - 27 tháng 5 năm 1974
|-
|}
 
 
== Chú thích ==