Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mandal-Ovoo, Ömnögovi”