Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dẫn nhiệt”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Có thể biểu diễn toán học cho định luật này ở dạng tích phân hoặc dạng vi phân.
 
=== Dạng vi phân ===
 
Trong biểu diễn ở dạng vi phân, [[mật độ dòng nhiệt|thông lượng nhiệt]] ([[nhiệt năng]] chảy qua một đơn vị diện tích bề mặt vuông góc với dòng chảy, trong một đơn vị thời gian) địa phương, <math>\overrightarrow{q}</math>, bằng với tích của độ dẫn nhiệt, <math>k</math>, và trái dấu của gradien nhiệt độ, <math>-\nabla T</math>:
Người dùng vô danh