Khác biệt giữa các bản “Bộ trưởng Thương mại (Pháp)”

n
|Uỷ viên phụ tránh các vấn đề về Thương mại và Công nghiệp
|7 tháng 6 - 9 tháng 11 năm 1943
|[[Tập tin:Henri Giraud 1943Jan19.gif|không khung|86x86px]][[Tập tin:Charles de Gaulle-1963.jpg|không khung|93x93px97x97px]]
[[Henri Giraud]] (trên) và [[Charles de Gaulle]] (dưới)
|Không có
| rowspan="3" |Bộ trưởng Thương mại và Tiểu thủ Công nghiệp
|6 tháng 7 năm 1972 - 5 tháng 4 năm 1973
| rowspan="2" |[[Tập tin:Georges Pompidou (cropped 3).jpg|không_khung|126x126px94x94px]]
[[Georges Pompidou]]
|[[Liên minh vi Nền Cộng hoà mới|Liên minh vì Nền Cộng hoà mới]]
| rowspan="2" |Độc lập (ngả theo hường cảnh hữu)
|-
| rowspan="2" |[[Tập tin:23.04.1969. A Poher. (1969) - 53Fi3443 (cropped).jpg|không_khung|139x139px104x104px]]
[[Alain Poher]]
|-
|[[Tập tin:Sin foto.svg|không_khung|133x133px]]
|11 tháng 1 năm 1925 - 31 tháng 5 năm 1987
| rowspan="2" |Bộ trưởng Thương mại và Tiểu thủ Công nghiệp
|28 tháng 5 năm 1974 - 25 tháng 8 năm 1976
| rowspan="2" |[[Tập tin:Valéry Giscard d'Estaing 1976 White House.jpg|không_khung|144x144px108x108px]]
[[Valéry Giscard d'Estaing]]
|[[Liên hiệp Dân chủ của Nền Cồng hòa|Liên minh Dân chủ vì Nền Cồng hòa]]
|-
|[[Pierre Brousse]]
|
|[[Tập tin:Sin foto.svg|không_khung|133x133px]]
|
|30 tháng 11 năm 1926 - 30 tháng 7 năm 1992
|
|27 tháng 8 năm 1976 - 29 tháng 3 năm 1977
|
|[[Đảng Cấp tiến (Pháp)|Đảng Cấp tiến]]
|
|
|
|-
|