Khác biệt giữa các bản “Bộ trưởng Thương mại (Pháp)”

n
|Bộ trưởng Thương mại và [[Danh sách các bộ trưởng Công nghiệp Pháp|Gia Công]]<ref>Courcelles 1826, p. 192.</ref>
|16 tháng 1 năm 1812 - 1 tháng 4 năm 1814
|[[Tập_tin:Andrea_Appiani_(1754-1817)_Ritratto_di_Napoleone_Bonaparte,_Pinacoteca_Ambrosiana,_Milano.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Andrea_Appiani_(1754-1817)_Ritratto_di_Napoleone_Bonaparte,_Pinacoteca_Ambrosiana,_Milano.jpg|không_khung|98x98px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|131x131px98x98px]]
[[Napoléon Bonaparte|Napoleon I]]
|Không rõ
|Bộ trưởng Thương mại và [[Danh sách các bộ trưởng Công nghiệp Pháp|Gia Công]]
|29 tháng 1 năm 1828 - 9 tháng 8 năm 1829
|[[Tập_tin:William_Corden_the_Elder_(1797-1867)_-_Charles_X,_King_of_France_(1757-1836)_-_RCIN_401160_-_Royal_Collection.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:William_Corden_the_Elder_(1797-1867)_-_Charles_X,_King_of_France_(1757-1836)_-_RCIN_401160_-_Royal_Collection.jpg|không_khung|105x105px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|140x140px105x105px]]
[[Charles X của Pháp|Charles X]]
|Không rõ
| rowspan="2" |Bộ trưởng Thương mại và Công trình công cộng
|13 tháng 3 năm 1831 - 31 tháng 12 năm 1832
| rowspan="11" |[[Tập_tin:King_Louis-Philippe_I,_painting_Horace_Vernet.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:King_Louis-Philippe_I,_painting_Horace_Vernet.jpg|không_khung|105x105px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|140x140px105x105px]]
[[Louis-Philippe I của Pháp|Louis-Philippe I]]
|Bảo hoàng
| rowspan="12" |Bộ trưởng Nông nghiệp và Thương mại
| rowspan="2" |24 tháng 2 - 11 tháng 5 năm 1848
|[[Tập_tin:Ary_Scheffer_-_Dupont_de_l'Eure_-_musée_d'Evreux.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Ary_Scheffer_-_Dupont_de_l'Eure_-_mus%C3%A9e_d'Evreux.jpg|không_khung|92x92px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|123x123px92x92px]]
[[Jacques-Charles Dupont de l'Eure]]
| rowspan="2" |Không rõ
|-
|[[Tập_tin:François_Arago_by_Carl_von_Steuben.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Fran%C3%A7ois_Arago_by_Carl_von_Steuben.jpg|không_khung|95x95px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|126x126px95x95px]]
[[François Arago|Francois Arago]]
|-
|1 tháng 11 năm 1800 - 15 tháng 5 năm 1866
|11 tháng 5 - 28 tháng 6 năm 1848
|[[Tập_tin:François_Arago_by_Carl_von_Steuben.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Fran%C3%A7ois_Arago_by_Carl_von_Steuben.jpg|không_khung|95x95px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|126x126px95x95px]]
[[François Arago|Francois Arago]]
|Không đảng phái (?)
|22 tháng 12 năm 1795 - 17 tháng 5 năm 1858
|28 tháng 6 - 20 tháng 12 năm 1848
|[[Tập_tin:Scheffer_Cavaignac.jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Scheffer_Cavaignac.jpg|không_khung|101x101px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|135x135px101x101px]]
[[Louis-Eugène Cavaignac]]
|Không rõ
|20 tháng 11 năm 1808 - 16 tháng 12 năm 1865
|20 - 29 tháng 12 năm 1848
| rowspan="10" |[[Tập_tin:Napoleón_3º_(1865).jpg|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Napole%C3%B3n_3%C2%BA_(1865).jpg|không_khung|92x92px{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}|123x123px92x92px]]
[[Napoléon III|Louis-Napoléon Bonaparte]]
|Không rõ
| rowspan="2" |Bộ trưởng Thương mại và Tiểu thủ Công nghiệp
|28 tháng 5 năm 1974 - 25 tháng 8 năm 1976
| rowspan="35" |[[Tập tin:Valéry Giscard d'Estaing 1976 White House.jpg|không_khung|108x108px]]
[[Valéry Giscard d'Estaing]]
|-
|[[Đảng Trung tâm Dân chủ Xã hội|Trung tâm Dân chủ Xã hội]]
|-
|[[Jacques Barrot]]
|[[Tập tin:Jacques Barrot (cropped).jpg|không_khung|124x124px]]
|3 tháng 2 năm 1937 - 3 tháng 12 năm 2014
| rowspan="4" |Bộ trưởng Thương mại và Tiểu thủ Công nghiệp
|
|31 tháng 3 năm 1978 - 4 tháng 7 năm 1979
|
| rowspan="2" |[[Liên minh vì nền Dân chủ Pháp]]
|
|
|-
|[[Maurice Charretier]]
|
|[[Tập tin:Maurice Charretier.JPG|không_khung|100x100px]]
|
|17 tháng 9 năm 1926 - 30 tháng 9 năm 1987
|
|4 tháng 7 năm 1979 - 13 tháng 5 năm 1981
|
|
|
|
|-
|[[André Delelis]]
|
|[[Tập tin:Andre Delelis.jpg|không_khung|271x271px]]
|
|23 tháng 5 năm 1924 - 4 thàng 9 năm 2012
|
|22 tháng 5 năm 1981 - 22 tháng 3 năm 1983
|
| rowspan="2" |[[Tập tin:François Mitterrand 1981 (cropped).jpg|không_khung|109x109px]]
|
[[François Mitterrand]]
|
|[[Đảng Xã hội (Pháp)|Đảng Xã hội]]
|
|-
|[[Michel Crepeau]]
|
|[[Tập tin:Sin foto.svg|không_khung|133x133px]]
|
|30 tháng 10 năm 1930 - 30 tháng 5 năm 1999
|
|22 tháng 3 năm 1983 - 17 tháng 7 năm 1984
|
|[[Đảng Cấp tiến Cánh tả]]
|
|
|
|-
|
|}
 
== Quốc vụ khanh/Bộ trưởng Uỷ nhiệm của Đệ Ngũ Cộng hòa ==
{| class="wikitable" style="text-align:center
|+
| rowspan="2" |[[Tập tin:Antoinerufenacht (cropped).jpg|không_khung|126x126px]]<hr/>[[Tập tin:Sin foto.svg|không_khung|133x133px]]
| rowspan="2" |11 tháng 5 năm 1939 - 5 tháng 9 năm 2020<br><hr/>23 tháng 1 năm 1924 - 3 tháng 11 năm 2009
| rowspan="32" |Quốc vụ khanh
| rowspan="32" |4 tháng 1 năm 1977 - 31 tháng 3 năm 1978
|Không có
| rowspan="2" |[[Đảng Tập hợp vì nền Cộng hòa (Pháp)|Tập hợp vì nền Cộng hòa]] (?)<br><hr/>Độc lập[[Liên minh vì nền Dân chủ Pháp]]
[[Liên minh vì nền Dân chủ Pháp]]
|-
|[[Tập tin:René Monory (cropped).jpg|không_khung|109x109px]]
(Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Tiểu thủ Công nghiệp)
|-
| colspan="7" |''Trống vị trí (1 tháng 4 năm 1978 - 18 tháng 7 năm 1984)''
|-
|
|