Khác biệt giữa các bản “Terminalia mantaly”

không có tóm lược sửa đổi
 
 
Bàng Madagascar là cây thường xanh, sinh trưởng nhanh, có thể chịu khô hạn.<ref name="NPBS" /> Cây được trồng lấy bóng mát và làm cây xanh đường phố phổ biến ở các đô thị của châu Phi tại [[Djibouti]], [[Eritrea]], [[Ethiopia]], [[Kenya]], [[Senegal]], [[Somalia]], [[Tanzania]], [[Uganda]].<ref name="AD" /> Nhiều quốc gia châu Á nhập về trồng trang trí đô thị, trong đó phổ biến như ở thành phố [[Đài Trung]] (Đài Loan).<ref name="CPN">{{chú thích web |url = http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=3&taxon_id=132477|tiêu đề = Terminalia Linn. (诃子属)|author = |ngày = |nhà xuất bản = www.efloras.org (Chinese Plant Name)|ngày truy cập = 2 tháng 10 năm 2016|ngôn ngữ = Anh}}</ref>
 
<gallery>
File:小葉欖仁 Terminalia mantaly 20210228163606 02.jpg
File:小葉欖仁 Terminalia mantaly 20210228163606 03.jpg
File:小葉欖仁 Terminalia mantaly 20210228163606 09.jpg
File:小葉欖仁 Terminalia mantaly 20210228163606 10.jpg
</gallery>
 
==Chú thích==
{{tham khảo|2}}
144

lần sửa đổi