Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mùa bão tại Nam Đại Tây Dương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Xoáy thuận nhiệt đới Nam Đại Tây Dương''' là các sự kiện thời tiết bất thường xảy ra ở [[Nam bán cầu]]. Do khu vực này có [[gió đứt]] mạnh, làm phá vỡ sự hình thành các xoáy thuận, đồng thời còn thiếu các nhiễu động thời tiết cần cho sự phát triển bão, mọi hệ thống nhiệt đới mạnh nào diễn ra tại đây đều cực kỳ hiếm khi xảy ra; [[Bão Catarina (2004)|Bão Catarina]] năm 2004 là [[Bão nhiệt đới Đại Tây Dương|cơn bão nhiệt đới Nam Đại Tây Dương]] duy nhất được ghi lại trong lịch sử. Các cơn bão ở Nam Đại Tây Dương được phát triển quanh năm, hoạt động nhất là vào các tháng từ 11 đến tháng 5. Từ năm 2011, Trung tâm Thủy văn [[Hải quân Brazil]] chỉ định [[Danh sách tên xoáy thuận nhiệt đới#Các khu vực khác|tên]] để đặt cho các hệ thống nhiệt đới và cận nhiệt đới ở phía tây của vùng bão Nam Đại Tây Dương, gần bờ biển phía đông của Brazil, khi chúng đạt sức gió duy trì ít nhất {{cvt|65|km/h|mph}}, thường được chấp nhận là tốc độ gió duy trì tối thiểu để vùng nhiễu động được coi là [[bão nhiệt đới]] ở vùng Bắc Đại Tây Dương. Dưới đây là danh sách các xoáy thuận nhiệt đới và [[xoáy thuận cận nhiệt đới|cận nhiệt đới]] ở Nam Đại Tây Dương.
 
== Tóm tắt mùa ==
== Dưới đây là danh sách các cơn bão ở Nam Đại Tây Dương ==
<div style="text-align: center;"><timeline>
ImageSize = width:800 height:200
PlotArea = top:10 bottom:80 right:20 left:20
Legend = columns:3 left:30 top:58 columnwidth:270
AlignBars = early
 
DateFormat = dd/mm/yyyy
Period = from:01/01/1990 till:01/01/2030
TimeAxis = orientation:horizontal
ScaleMinor = grid:black unit:year increment:10 start:01/01/1990
 
Colors =
id:canvas value:gray(0.88)
id:GP value:red
id:TD value:rgb(0.38,0.73,1) legend:Tropical_Depression_=_≤39_mph_(0–62_km/h)_(TD)
id:TS value:rgb(0,0.98,0.96) legend:Tropical_Storm_=_39–73_mph_(63–117 km/h)_(TS)
id:C1 value:rgb(1,1,0.80) legend:Category_1_=_74–95_mph_(118–153_km/h)_(C1)
id:C2 value:rgb(1,0.91,0.46) legend:Category_2_=_96–110_mph_(154–177_km/h)_(C2)
id:C3 value:rgb(1,0.76,0.25) legend:Category_3_=_111–130_mph_(178–209_km/h)_(C3)
id:C4 value:rgb(1,0.56,0.13) legend:Category_4_=_131–155_mph_(210–249_km/h)_(C4)
id:C5 value:rgb(1,0.38,0.38) legend:Category_5_=_≥156_mph_(≥250_km/h)_(C5)
 
Backgroundcolors = canvas:canvas
 
BarData =
barset:Hurricane
bar:Month
 
PlotData=
 
barset:Hurricane width:10 align:left fontsize:S shift:(4,-4) anchor:till
from:10/04/1991 till:14/04/1991 color:TS text:"Angola (TS)"
from:24/03/2004 till:28/03/2004 color:C2 text:"[[Hurricane Catarina|Catarina (C2)]]"
from:08/03/2010 till:12/03/2010 color:TS text:"Anita (TS)"
from:14/03/2011 till:16/03/2011 color:TS text:"Arani (SS)"
from:05/02/2015 till:08/02/2015 color:TS text:"Bapo (SS)"
from:10/03/2015 till:13/03/2015 color:TS text:"Cari (SS)"
from:15/11/2016 till:16/11/2016 color:TS text:"Deni (SS)"
from:04/12/2016 till:06/12/2016 color:TS text:"Eçaí (SS)"
barset:break
from:09/12/2017 till:11/12/2017 color:TS text:"Guará (SS)"
from:23/03/2019 till:28/03/2019 color:TS text:"Iba (TS)"
from:20/05/2019 till:22/05/2019 color:TS text:"Jaguar (SS)"
from:23/01/2020 till:25/01/2020 color:TS text:"Kurumí (SS)"
from:23/10/2020 till:28/10/2020 color:TS text:"Mani (SS)"
from:27/12/2020 till:31/12/2020 color:TS text:"Oquira (SS)"
from:19/04/2021 till:20/04/2021 color:TS text:"Potira (SS)"
 
bar:Month width:5 align:center fontsize:S shift:(0,-20) anchor:middle color:canvas
from:01/01/1990 till:01/01/2000 text:1990s
from:01/01/2000 till:01/01/2010 text:2000s
from:01/01/2010 till:01/01/2020 text:2010s
from:01/01/2020 till:01/01/2030 text:2020s
 
TextData =
pos:(570,30)
text:"(From the"
pos:(617,30)
text:"[[Saffir–Simpson hurricane wind scale]])"
 
</timeline></div>
 
== Danh sách bão ==
 
=== Bão nhiệt đới trung bình tại Angola (1991) ===