Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mùa bão tại Nam Đại Tây Dương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
id:canvas value:gray(0.88)
id:GP value:red
id:TD value:rgb(0.38,0.73,1) legend:Tropical_Depression_Áp_thấp_nhiệt_đới_=_≤39_mph_(0–62_km/h)_(TD)
id:TS value:rgb(0,0.98,0.96) legend:Tropical_Storm_Bão_nhiệt_đới_=_39–73_mph_(63–117 km/h)_(TS)
id:C1 value:rgb(1,1,0.80) legend:Category_1_Bão_cấp_1_=_74–95_mph_(118–153_km/h)_(C1)
id:C2 value:rgb(1,0.91,0.46) legend:Category_2_Bão_cấp_2_=_96–110_mph_(154–177_km/h)_(C2)
id:C3 value:rgb(1,0.76,0.25) legend:Category_3_Bão_cấp_3_=_111–130_mph_(178–209_km/h)_(C3)
id:C4 value:rgb(1,0.56,0.13) legend:Category_4_Siêu_bão_cấp_4_=_131–155_mph_(210–249_km/h)_(C4)
id:C5 value:rgb(1,0.38,0.38) legend:Category_5_Siêu_bão_cấp_5_=_≥156_mph_(≥250_km/h)_(C5)
 
Backgroundcolors = canvas:canvas
barset:Hurricane width:10 align:left fontsize:S shift:(4,-4) anchor:till
from:10/04/1991 till:14/04/1991 color:TS text:"Angola (TS)"
from:24/03/2004 till:28/03/2004 color:C2 text:"[[HurricaneBão Catarina (2004)|Catarina (C2)]]"
from:08/03/2010 till:12/03/2010 color:TS text:"Anita (TS)"
from:14/03/2011 till:16/03/2011 color:TS text:"Arani (SS)"